Side Navigation

X

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua

 NOVOSTI|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u Upravni odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem grada, objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o rezultatima pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua

Kandidatkinja koja je pristupila pisanom testiranju, dana 20.5.2024. godine, radi provjere znanja u svezi s raspisanim javnim natječajem za prijam u službu službenika/ice na radno mjesto “Stručni suradnik za planiranje i razvoj“ u Upravni odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem grada, ostvarila je sljedeće bodove:

LOZINKA: TM06714
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI I STATUTA GRADA BELIŠĆA   9/9
PITANJA IZ PODRUČJA OPĆEG UPRAVNOG POSTUPKA 5/5
PITANJA IZ ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE 0,5/4
  UKUPNO BODOVA: 14,5/18  
POSTOTAK: 80,56 %

Kandidatkinja koja je ostvarila više od 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 22.5.2024. godine (SRIJEDA) u 09:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica.

Izvor: Obavijest o rezultatima pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>