Side Navigation

X

25. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 

 NOVOSTI|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/23-03/08
Urbroj: 2158-3-7/3-23-1
Belišće, 21. lipnja 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09,8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

25. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 26. lipnja 2023. godine (PONEDJELJAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 24. telefonske sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Aktualni sat
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izmjena i dopuna Plana upisa za pedagošku godinu 2023./2024.
  b) Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odg.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Drugih Izmjena Financijskog plana za 2023. godinu s
  projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja „Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag. oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.
  Izvjestiteljica: Katarina Bošnjak, prof.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024.i 2025. godinu
  c) Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić u pedagoškoj 2023./2024. godini, a nisu mogla biti upisana, iako su oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću
  b) Odluke o jednokratnoj pomoći za nabavu radnog materijala i školskog pribora za učenike osnovne škole za školsku godinu 2023./2024.
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o Izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o II. izmjenama i dopunama programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika Dejan Šovagović, dipl.ing.el.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Drugih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Slatinske banke d.d. Slatina za refinanciranje postojećih dugoročnih kredita
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2023. godini kod OTP banke d.d. Split za refinanciranje postojećih dugoročnih kredita
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. za financiranje projekta „Projekt kulturne baštine: List do lista – industrijska baština Belišća“ od 4. studenoga 2022. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2023. godini kod Imex banke d.d. Split za financiranje projekta „Projekt kulturne baštine: List do lista – industrijska baština Belišća“, „Projekt: Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora“
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2023. godini kod OTP banke d.d. Split za financiranje projekta: „Proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak u Belišću“
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kratkoročnoj pozajmici u 2023. godine Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće za provođenje EU Projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“
  Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odgojiteljica
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u poduložak br. 738, k.o. Belišće, k.č.br.477/1
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju na upravljanje zgrade Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o.
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju na korištenje objekta portirnice s kolnim ulazom sa sjeverne strane u Gospodarsku zonu „Belišće Sjever“ i nove regulacije prometovanja teretnih vozila u Belišću
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i predsjedniku Kluba te članovima Gradskog vijeća grada Belišća Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Izvor: 25. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>