Side Navigation

X

Započeta rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog i Društvenog doma u Bistrincima

 

 NOVOSTI| 

U sklopu obnova vatrogasnih domova na području Grada Belišća, 9. studenog 2020. godine, započeta je  rekonstrukcija i obnova Vatrogasnog i Društvenog doma u Bistrincima.

Grad Belišće je ušao u projekt rekonstrukcije i obnove zgrade Vatrogasnog i Društvenog doma u Bistrincima  uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U programu ruralnog razvoja 2014-2020. godine udio u sufinanciranju dijela Europske unije je 85%, a 15% Republike Hrvatske odnosno Grada Belišća.

Radovi na rekonstrukciji i obnovi teku planiranim tempom u nastojanju da se završi u što kraćem roku, čime će objekt Vatrogasnog doma biti u punoj funkcionalnosti s boljim uvjetima rada, čemu se vatrogasci Bistrinaca veoma raduju.

 

Izvor: Započeta rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog i Društvenog doma u Bistrincima | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>