Side Navigation

X

Videografika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o važnosti obrazovanja

 NOVOSTI| 

Prepoznajući obrazovanje kao ključan korak ka postizanju veće uključenosti u sva druga područja života, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH provodi projekt pod nazivom „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – Faza I“.

U sklopu navedenog projekta, a sa svrhom promicanja obrazovanja izrađena je i informativna videografika koja na pregledan i djeci blizak način govori o njegovoj važnosti te daje pregled prava i pogodnosti koje postoje u sustavu obrazovanja kako bi se romskoj djeci olakšalo školovanje.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a cilj mu je doprinijeti uključivanju Roma/kinja u hrvatsko društvo.

Videografiku možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=BNULolNtcD4.

Izvor: Videografika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o važnosti obrazovanja | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>