Side Navigation

X

Svečano obilježeno 80 godina postojanja i rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

 

 NOVOSTI|

Svečanost obilježavanja 80 godina postojanja i rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće održana je u utorak 12. prosinca 2023. godine u Centru za kulturu Sigmund Romberg. Svečanosti je nazočila zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković.

Nakon nekoliko točki koje je izvela mještovita skupina Bombončići, prisutnima se obratila ravnateljica vrtića Ivana Belcar: “Obilježavamo 80 godina postojanja i rada Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće. Ovo je jedna vrijedna obljetnica u kojoj smo uspjeli okupiti sve naše bivše djelatnike, bivše ravnatelje, naše suradnike, naše zaposlenike i našu djecu. Veselimo se sa svime onime što smo prošli kroz ovih 80 godina i veselimo se svemu onome što nas čeka, a prije svega, ono što je najvažnije, naš vrtić su naša djeca, naši djelatnici i svi oni sa kojima smo okruženi.”

Na inicijativu radnika, prije 8 desetljeća, 1943. godine, šumsko veleobrtno društvo Belišće otvorilo je zabavište ili spielschule, a današnji Dječji vrtić Maslačak tada je nosio ime Dječji dom. Već u to doba ustanova je raspolagala s dovoljno didaktičkih sredstava i pomagala, djeca su dobivala užinu i mnogo voća, a kuhinja i pripremanje obroka organizirano je od 1949. godine. Prvi službeni zapis u Ljetopisu ustanove je iz 1955. godine, a izradila ga je gospođa Marija Kelrajter, upraviteljica vrtića.

Sredstva za održavanje ustanove osiguravalo je poduzeće koje je kroz određena razdoblja mijenjalo ime, a prvo se spominje Drvno industrijsko poduzeće (DIP). Poslije prelaska na samostalno financiranje nastaju i promjene u organizaciji rada vrtića. 1952. godine zatvara se kuhinja, a djeca su do 1. rujna 1953. godine jela suhu hranu. Ipak, zalaganjem osoblja vrtića, od tog datuma kuhinja ponovno počinje sa radom i to traje do danas.

Broj djece 50-ih godina 20. stoljeća kretao se od 60 do 70 mjesečno, a vrtić je imao tri odjeljenja, danas bismo rekli odgojne skupine. Do 1. siječnja 1955. godine postojale su i dječje jaslice koje se ukidaju i pretvaraju u odjeljenja mlađe predškolske djece u koje se primaju djeca od 2 do 4 godine, zatim mješovito predškolsko odjeljenje koje čine djeca od 4 do 7 godina i školsko odjeljenje. Sredstva za uzdržavanje daje poduzeće, a roditelji mjesečno plaćaju doprinos u iznosu 100 dinara. Kuhinja se izdržava iz uplata roditelja, a poduzeće plaća kuharicu i daje ogrijev za kuhinju.

Ljetopisi prve upraviteljice vrtića Marije Kelrajter navode kako su u početku djelovanja vrtića s djecom radile časne sestre koje su bile po zvanju učiteljice, a nakon njih dolaze odgojiteljice i njegovateljice.

Vrtić je imao dobru suradnju s roditeljima, a ustanova je postala žarište rada sa ženama u mjestu. U vrtiću je pored djece i dio žena našao svoj drugi dom, tu su se održavali sastanci Društva „Naša djeca“, tečajevi krojenja i šivanja, djelovalo je kazalište lutaka, pa se vrlo brzo zamijetila potreba proširivanja postojećeg prostora vrtića, jer je iz godine u godinu broj djece u vrtiću rastao.

Od 1958. do 1964. godine, vrtić je radio u tri odgojne grupe pod nazivom Nada Dimić, Belišće, a u njemu su bila zbrinuta djeca uzrasne dobi od 18 mjeseci do završeno 4. razreda osnovne škole. Radi sve većih potreba za obuhvatom predškolske djece, dolazi do ukidanja školskog odjeljenja te vrtić od 1965. godine postaje u potpunosti predškolska ustanova. Od kraja 50-ih do sredine 70-ih godina izmijenilo se nekoliko direktora: gospođa Sara Pjevac, gospodin Ivica Kopjar te gospodin Stjepan Polgar,

Tada je vrtić pripojen Crvenom križu Valpovo, koji u svom sklopu ima tri grupe djece, od 2 godine do završetka 4. razreda osnovne škole. Velikim zalaganjem zaposlenika vrtića i razumijevanjem uprave Kombinata Belišće, 1973. godine donesena je odluka o dogradnji vrtića.

Vrtići Valpovo i Belišće, prema pozitivnoj zakonskoj regulativi, izdvajaju se iz organizacije Crvenog križa te postaju samostalni pod nazivom OUR Stjepan Petnjarić, Belišće.

1979. godine svi vrtići na općini Valpovo objedinjuju se u OOUR za njegu, odgoj i zaštitu „Stjepan Petnjarić“ Belišće koji kao takav ulazi u sastav Radne organizacije Centar odgoja i osnovnog obrazovanja Valpovo.

U sklopu Centra djeluju 4 osnovne škole, dječji vrtić „Stjepan Petnjarić“ i radna zajednica centra. Gospodin Stjepan Brezovac bio je direktor ovako objedinjene radne organizacije. Direktor OOUR-a za njegu, odgoj i zaštitu i dalje je gospođa bila je gospođa Ana Vukobratović. U tom je razdoblju kroz 16 odgojnih skupina obuhvaćeno 360 djece. Vrtić je, osim djelatnosti predškolskog odgoja, organizirao i tzv. predškolski minimum (poznat kao kraći program predškole) u 6 sela općine Valpovo.

Treba spomenuti i kako je vrtić uz redovne djelatnosti organizirao odmor za djecu u Velom Lošinju, te je u dvije grupe na moru boravilo i do 120 djece. U vrtiću su organizirani maskenbali i dječji vašari, uspostavljena je suradnja s domom za nezbrinutu djecu „Ivica Šestak“ te su organizirane akcije da što više djece bude smješteno u naše obitelji. U to vrijeme, vrtić je radio prema Osnovama programa za predškolsku djecu koju je objavilo Ministarstvo za prosvjetu i kulturu Hrvatske. U OOUR-u „Stjepan Petnjarić“ Belišće koji objedinjuje 4 vrtića i to: Belišće, Valpovo, Bizovac i Petrijevci zaposlena su bila 34 radnika.

U godinama koje slijede, treba istaknuti 1986., kada se provodi dogradnja vrtića, postavljena je krovna konstrukcija (prije je bio ravan krov) i izvršena je adaptacija starog dijela objekta. Ovim projektom dobiveno je novih 800 m2 korisnog prostora. Nakon ove ogromne investicije vrtić Belišće svrstava se u jedan od najljepših objekata predškolskog odgoja na regiji, a i jedan od rijetkih na području Hrvatske. Donošenjem novih zakonskih propisa, 1991. godine, OOUR za njegu, odgoj i zaštitu izdvaja se iz Radne zajednice Centra odgoja i obrazovanja, te postaje samostalna radna organizacija i djeluje pod imenom Dječji vrtić „Maslačak“.

Te ratne godine, naš Maslačak, u čijem su sastavu i vrtići u Valpovu, Bizovcu i Petrijevcima, radi smanjenim kapacitetom pod uzbunama i općom opasnošću. Zaposlenici su „na čekanju“, ali se svakodnevno javljaju na posao i rade putem „radio – vrtića“ nastojeći na taj način zabaviti djecu po podrumima i skloništima pričanjem priča, zagonetki, pjevanjem prigodnih dječjih pjesmica i sličnim aktivnostima. 01.svibnja 1992. godine ravnateljicom ustanove imenovana je Marijana Ružić, prof. pedagogije, a bivša direktorica je umirovljena.

Teška privredna situacija u ratom zahvaćenim dijelovima Hrvatske oslabila je kupovnu moć građana, te je na inicijativu roditelja, a uz podršku rukovodećeg kadra, osposobljena kuhinja u belišćanskom vrtiću. Na taj je način smanjena cijena prehrane za djecu, odnosno za roditelje u sva četiri vrtića (Belišće, Valpovo, Bizovac, Petrijevci). Također, kao novina, uvedeno je plaćanje cijene boravka djeteta u vrtiću prema broju dana boravka djeteta što je bilo povoljno za roditelje.

Pedagoške 1994.-1995. godine upisan je do sada najveći broj djece i to 450 u 17 odgojnih skupina. Predškolski minimum (kraći program predškole) svake godine je realiziran u sva četiri vrtića kao i u šest sela Vapovštine u trajanju od 150 sati godišnje u vrlo teškim uvjetima.

Gospodin Franjo Šarlija, prof., dužnost ravnatelja vrtića obnašao je u razdoblju od 11. rujna 1995. godine do 01. svibnja 1998. godine. Općina Belišće imenovana je osnivačem vrtića „Maslačak“ Belišće, a grad Valpovo i općine Bizovac i Petrijevci su vlasnici objekata i financiraju rad ustanove. Uz sadržaje primarnih odgojno – obrazovnih programa uvode se i elementi vjerskog odgoja s naglaskom na tradicionalno obilježavanje blagdana. Posljedice Domovinskog rata još su se dugo osjećale. Oštećenja na zgradama od agresorskih granata bila su jasna i vidljiva, pa tako i na našem objektu. Naročito je bila oštećena krovna konstrukcija zgrade vrtića u Belišću. Nakon ratnih godina, ravnateljica postaje gospođa Marija Anić, a nakon nje ulaskom u novo tisućljeće za ravnateljicu je imenovana gospođa Dragica Jančikić.

Dječji vrtić više nije „čuvalište“ ili „zabavište“, već mjesto kvalitetnog življenja, druženja, igre i učenja, zadovljavanja životnih potreba i poštivanje prava svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa uključujući djecu, odgojitelje i roditelje. Predškolski odgoj obuhvaća program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koja se ostvaruje u dječjem vrtiću, prilagođenom razvojnim potrebama djece, njihovim interesima i mogućnostima.

Kroz prvo desetljeće ovog stoljeća, Maslačak je imao viziju koja je glasila: „Naš vrtić je mjesto u kojem se stvara zadovoljna, sretna, uspješna i kreativna zajednica djece, roditelja i zaposlenika.“ Misija kojom smo se vodili je bila sljedeća: „Želimo graditi vrtić kao zajednicu onih koji uče. Učiniti proces učenja vidljivim i prepoznatljivim u svakodnevnom okruženju vrtića, u profesionalnom napretku zaposlenika i podizanju kvalitete roditeljstva.“

Sličnim smo se vodili i u prošlom desetljeću rada, obogativši vrtićku svakodnevicu mnogim kraćim programima. Kraći program predškole, univerzalni sportski sat, rano učenje engleskog jezika, ritmika, glazbena igraonica, kraći program katoličkog vjerskog odgoja te subotnje igraonice organizirane u suradnji s DND-om Belišće. Odgojiteljice su osim svog redovnog radnovnog vremena volontirale subotom u igraonicama i na taj način doprinosile odgoju i obrazovanju djece koja nisu bila uključena u redovne programe vrtića. Njihov moto je bio: Djeca su čovjekova krila, a poziv koji su odabrale samo je bio potvrda generacijama koje su godinama dolazile u igraonice. Organizirano je i Zdravstveno savjetovalište u Maslačku, pokrenuta je dramska radionica.

U prošlom desetljeću moramo svakako spomenuti gospodina Zdenka Glasovca koji je vodio ustanovu dugi niz godina. Naglasila bih pedagošku 2016.-2017. godinu kada je Centar za kulturu Sigmund Romberg u suradnji s DV Maslačak i DND Belišće provodilo projekt Zaklade „Hrvatska za djecu“, „Belišće- grad prijatelj djece“. Tada je kupljena potrebna didatkička oprema za vrtić.

2018. godinu označio je početak radova na energetskoj obnovi zgrade matičnog vrtića u Belišću, a osam odgojnih skupina iz Maslačka tada je bilo smješteno u prostor udruge Zvono, Vatrogasni dom Belišće, Osnovnu školu Ivana Kukuljevića te u društveni dom u Gatu.

Za ovaj projekt Grad Belišće je osigurao sufinanciranje iz EU fondova, kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te Osječko-baranjske županije. Radovi su obuhvatili izmjenu krovišta, zamjenu postojeće stolarije energetski učinkovitijom, postavljanje nove elektroinstalacijske mreže, izolacije na vanjskoj ovojnici zida i ugradnju novog sustava centralnog grijanja. Kroz projekt R-SOL-E, postavljena je solarna elektrana na južnoj strani krovne konstrukcije, čime se dodatno pridonosi energetskim uštedama.

Osim navedenih poslova, koji su bili sastavnica projekta energetske obnove zgrade vrtića, radilo se i na poslovima koji nisu bili dio navedenog projekta, a odnosili su se na uređenje kanalizacijske mreže, postavljanje novih vodovodnih instalacija i uređenje sanitarnih čvorova postavljanjem nove opreme te podova. Ušteda energije je veća od 78 %.

S obzirom da sustavno bilježi porast interesa za dodatnim kapacitetima smještaja djece u vrtiću, Grad Belišće u siječnju 2018. godine dodatno je proširio svoje kapacitete te je s radom započeo područni vrtić u prigradskom naselju Gat formiranjem jedne mješovite vrtićke skupine poludnevnog programa.

Odlukom Gradskog vijeća grada Belišća od siječnja 2019. godine vrtić u Belišću i Gatu besplatan je za roditelje, a kao jedan od 5 vrtića u cijeloj Hrvatskoj, besplatan je i danas. To je vrijeme i provođenja EU projekta „Maslačak – prijatelj djece“. Tada smo na natječaju portala gradonačelnik.hr prvi puta proglašeni najljepšim vrtićem u Hrvatskoj, a tu smo titulu još jednom osvojili (2021. godine).

2020. godine stigla nam je pandemija. Opet smo osjećali strah, nemoć, tugu te borbu za život. U početku pandemije smo dolazile na posao te snimale video priloge koje su naša djeca mogla gledati u svojim domovima. Nastale su divne priče, a danas tužne uspomene.

Također, još jednom smo prijavili projekt kojim je omogućen produženi boravak u vrtiću, te smo tijekom 2022. / 2023. provodili projekt Maslačak, prijatelj djece 2.

Na kraju pedagoške 2021./2022.,u lipnju, odgojiteljica Ivana Belcar je postala ravnateljica vrtića, a dugogodišnji ravnatelj Zdenko Glasovac vratio se na mjesto pedagoga. U ovoj pedagoškoj godini, u kojoj slavimo 80. rođendan našeg vrtića, zaposlili smo stručnog suradnika psihologa, a vjerujemo da će nam to bitno olakšati rad u 17 odgojnih skupina i to 10 skupina u matičnom vrtiću te jednoj u područnom vrtiću u Gatu, četiri u područnom vrtiću u Bizovcu te dvije u područnom vrtiću u Petrijevcima.

U ovih 80 godina, naš vrtić je prošao brojna specifična i trnovita, ali i razdoblja uspona i ponosa. Nanizale su se tu ratne i poratne godine, kriza i pandemije, a u novije doba i opsežna energetska obnova, širenje na prigradska naselja te stalno prilagođavanje sve višim pedagoškim standardima. Isti taj vrtić danas je ustanova koja osim Gata, pokriva i područne vrtiće u Bizovcu i Petrijevcima, u bližoj budućnosti u planu je adaptacija zgrade dosadašnje Glazbene škole s ciljem proširenja kapaciteta matičnog vrtića, a Grad već ima i spremnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića u najvećem prigradskom naselju Bistrinci.

Zahvaljujući prije svega iznimnom razumijevanju Grada Belišća i njegovog prvog čovjeka Dinka Burića, naš Maslačak je uspio ne samo očuvati svoju primarnu svrhu i cilj zbog kojeg je osnovan prije 80 godina, nego je posljednjih nekoliko godina jedan je od svega pet vrtića u državi koji su besplatni za svu djecu, a dvostruki je nositelj i laskave titule najljepšeg vrtića u Hrvatskoj!

Ovom prilikom se posebno želim zahvaliti svim radnicima vrtića: odgojiteljicama, stručnim suradnicima, zdravstvenoj voditeljici, tehničkom osoblju – danas je naš tim u Belišću velik i snažan – tu je 20 odgojitelja, 2 stručna suradnika, zdravstvena voditeljica, 2 pomoćna radnika za njegu skrb i pratnju, 3 kuharice, 2 pomoćne kuharice, 4 spremačice, domar, voditeljica računovodstva, tajnica i ravnateljica. Mi smo tu za vašu i našu djecu. Mi smo tu također uz sve naše umirovljenike koji sjede ovdje u gledalištu. Mi smo ti koji su brinuli, njegovali, promišljali, izrađivali, pripremali, grlili, mazili, učili generacije i generacije djece našega grada i okolice. Svima od srca zahvaljujem, budite ponosni na sebe jer djeca su čovjekova krila.

Sretan rođendan Maslačku!

Izvor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja i rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>