Side Navigation

X

SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČRNKOVCI

SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČRNKOVCI

Naziv projekta: SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČRNKOVCI

Korisnik:
Hidrobel d.o.o. , Radnička 1/b, 31 551 Belišće
Osječko- baranjska županija

Grad/Općina: Općina Marijanci
Naselje: Črnkovci

Ukupne duljina : 8.703 m

  • kolektori 4.745 m
  • sekundarna mreža 1.679 m
  • precrpne stanice cca 2-13 l/s 6 komada
  • pripadajući tlačni cjevovodi 891 m
  • međumjesni tlačni cjevovod Črnkovci – Gat 1.388 m

UKUPNA PROCJENA INVESTICIJE

GRAĐEVINSKI RADOVI 6.082.700 kn
STROJARSKI RADOVI 750.000 kn
 ELEKTROTEHNIČKI RADOVI  667.300 kn
SVEUKUPNO 7.500.000 kn
Procijenjene vrijednosti projektnih radova

Podmjera 7,2.“Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije 7.2.1.“Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

OPIS PROJEKTA, CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Gat započela je 2007. godine. Sustavom obuhvaća naselja Gat, Veliškovci, Tiborjanci, Bočkinci, Čamagajevci, Črnkovci, Kunišinci i Marijanci.

Do sada je izgrađena cjelokupna mreža odvodnje u naseljima Gat i Veliškovci , Marijanci, Kunišinci i Tiborjanci. Sva prikupljena voda planira se transportirati u sustav grada Belišće te na postojeći Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Ne postojanje sustava javne odvodnje u predmetnom naselju Črnkovci te postojanje sabirnih jama za septike u svakom domaćinstvu predstavlja problem za okoliš jer nije omogućeno kontrolirano ispuštanje sadržaja septičkih jama.

Ovaj Projekt vrijedan je sufinanciranja iz više razloga: visoka pripremljenost projekta; osigurana sredstva jedinice lokalne samouprave za sufinanciranje projekta; rješavanje problema za okoliš; omogućeno priključenje za 810 stanovnika.

Očekivani rezultati projekta:

  • Izgradnja 8.990,30 m gravitacijskih kolektora
  • Izgradnja 2.382,50 m tlačnih cjevovoda
  • Ukupna duljina cjevovoda: 11.372,80 m
  • Izgradnja 6 crpnih stanica
  • Osigurano priključenje za 810 stanovnika

Realizacijom ovog projekta doprinijet će se zaštiti prirode i okoliša predmetnog područja kroz kontrolirano i sustavno prikupljanje otpadnih voda te pročišćavanje istih. Sadašnje stanje prikupljanja nepovoljno je za okoliš poglavito zbog blizine rijeke Drave koja se nizvodno od predmetnog područja zahvaća za proizvodnu pitke vode.

Ukupna vrijednost projekta:

Iznos sufinanciranja EU:

Razdoblje provedbe projekta:

Kontakt osoba za više informacija:
Lidija Gavrić
Tel.: +385 99 392 3154
Fax.: +385 31 665 139
E-mail: lidija.gavric@hidrobel.hr

Poveznice:

https://ruralnirazvoj.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

Izvor: SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČRNKOVCI – Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>