Side Navigation

X

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA“ – ZAMJENA RADNICE ZA VRIJEME TRAJANJA BOLOVANJA U DRUŠTVU HIDROBEL D.O.O. ZA VODNE USLUGE 

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA“ – ZAMJENA RADNICE ZA VRIJEME TRAJANJA BOLOVANJA U DRUŠTVU HIDROBEL D.O.O. ZA VODNE USLUGE

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA“ – ZAMJENA RADNICE ZA VRIJEME TRAJANJA BOLOVANJA U DRUŠTVU HIDROBEL D.O.O. ZA VODNE USLUGE

Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju 19.4.2021. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova“ – zamjena radnice za vrijeme trajanja bolovanja u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo), ostvarili su sljedeće bodove:

1. Nikola Lacković 71,87%, 46 BODOVA OD UKUPNO 64 BODA

2. Robert Šuštar 23,43%, 15 BODOVA OD UKUPNO 64 BODA

Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na pisanom testiranju te time stekao pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati 23.4.2021. godine u 9,00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b je Nikola Lacković.

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19),

2. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18),

3. Zakon o vodama (NN 66/19),

4. Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

5. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17,66/19).

D i r e k t o r i c a
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Izvor: REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA“ – ZAMJENA RADNICE ZA VRIJEME TRAJANJA BOLOVANJA U DRUŠTVU HIDROBEL D.O.O. ZA VODNE USLUGE – Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>