Side Navigation

X

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO “VODITELJ PODODJELA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA” U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o. ZA VODNE USLUGE

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA“ U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o. ZA VODNE USLUGE

Kandidatkinja koja je pristupila pisanom testiranju 24. listopada 2019. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo), ostvarila je sljedeće bodove:

51,56%, 33 BODA OD UKUPNO 64 BODOVA

Kandidatkinja je ostvarila više od 50% bodova na pisanom testiranju te time stekla pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati 29.10.2019. godine u 9,00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19),

2. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18),

3. Zakon o vodama (NN 66/19),

4. Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

5. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17,

66/19).

D i r e k t o r

Andrej Bičak, dipl.iur.

Izvor: REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO “VODITELJ PODODJELA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA” U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o. ZA VODNE USLUGE | | Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>