Side Navigation

X

Redovna izborna skupština Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće

 NOVOSTI|

Redovna izborna skupština Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće održana je 28. lipnja 2022. godine u hotelu Villa Valpovo, s početkom u 19 sati.

Sukladno članku 36. Statuta Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće skupštinu je sazvao predsjednik. Na skupštini je bilo nazočno 18 od 19 zastupnika, a jedan se izjasnio elektronskim putem. Na skupštini su izabrana sljedeća tijela Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće za mandatno razdoblje 2022. – 2026. godine:

PREDSJEDNIK ZVONKO BORIĆ, dipl.ing.
DOPREDSJEDNICA MAJA BRATUŠEVAC, mag.eduk. fizike i informatike
TAJNICA IVANA FRANCUZ

Članovi skupštine 2022. – 2026.

 1. AUTOKLUB “VALPOVO” VALPOVO – STJEPAN BLAŽEVIĆ, MIRELA SKELAC
 2. INFORMATIČKI KLUB “HAL” VALPOVO – DRAGAN MILEC, TOMISLAV KUDELJNJAK
 3. DRUŠTVO ENERGETIČARA BELIŠĆE – NINOSLAV VARŽIĆ, ROBERT ŠPOLJARIĆ
 4. RADIO KLUB “BELIŠĆE” BELIŠĆE – IVO NOVAK, BOŽO BABIĆ
 5. DRUŠTVO STROJARSKIH I ELEKTROTEHNIČKIH INŽENJERA I TEHNIČARA BELIŠĆE – ZLATKO LJUTAK, BORIS PETOVARI
 6. ASTRONOMSKO DRUŠTVO “ANONYMUS” – NIKOLA KOKIĆ, JURAJ BIROVIĆ
 7. FOTOKLUB VALPOVO – VELJKO ČVAGIĆ, GORAN DOJKIĆ
 8. KAJAK KLUB “BELIŠĆE” BELIŠĆE – ROBERTA ARSENIĆ, MAJA BRATUŠEVAC
 9. INFORMATIČKA ŠKOLA “PAGE” VALPOVO – MARIJAN ANTOLOVIĆ
 10. CTK VALPOVO-BELIŠĆE – DRAGAN FRANCUZ
 11. ZTK VALPOVO-BELIŠĆE – ZVONKO BORIĆ

Članovi Upravnog odbora 2022. – 2026.

 1. STJEPAN BLAŽEVIĆ
 2. DRAGAN MILEC
 3. NINOSLAV VARŽIĆ
 4. IVO NOVAK
 5. ZLATKO LJUTAK
 6. NIKOLA KOKIĆ
 7. VELJKO ČVAGIĆ
 8. ROBERTA ARSENIĆ
 9. MARIJAN ANTOLOVIĆ
 10. DRAGAN FRANCUZ
 11. ZVONKO BORIĆ

Nadzorni odbor:

 1. STJEPAN BLAŽEVIĆ
 2. BOŽO BABIĆ
 3. ZVONIMIR HAJNC

Sud časti:

 1. STJEPAN BLAŽEVIĆ
 2. BOŽO BABIĆ
 3. ZVONIMIR HAJNC

Predsjednik Zvonko Borić iznio je smjernice djelovanja od 2022. do 2026. godine.

Plan 2022. – 2026. godina

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće djeluje na području gradova Valpova i Belišća i prigradskih naselja preko 70 godina. Zajednica danas okuplja osam udruga i dvije sekcije s preko devetsto članova, a kroz Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće prođe preko tisuću djece i mladih godišnje. Mi smo zapravo tvornica, tvornica ideja, tehničkih rješenja, inovacije, dobre organizacije, škola za edukaciju, opismenjavanje, škola znanja. Tko ne bi htio takvu školu? To je društveno koristan rad. To i je podloga mnogih mlađih koji se trebaju odlučiti o odabiru zanimanja. Vjerujte, oni koji su neko vrijeme proveli u našim radionicama da će izabrati tehničko zanimanje. Odavno je zajednica prerasla sama svoju početnu definiciju kao organizaciju ljudi koja se interesno sastaje u slobodnom vremenu na načelima dragovoljnosti.

Tehnička se kultura smatra neizlučivim dijelom opće kulture, kulturnom posebnošću i svojstvom čovjeka, jer je ona nerazdvojni dio društvene intelektualnosti i kulture uopće, a time i pokretački potencijal. Tehnička kultura je stoga i razvojni resurs o kojem ovise način i stupanj korištenja svih potencijala tehnike, tehnologije i informatike za zadovoljavanje potreba građana i sudjelovanje naše zemlje u suvremenim transformacijskim procesima. Dugogodišnja tranzicija, nemoralna privatizacija i financijska kriza zadali su teške udarce hrvatskoj privredi i ekonomiji te društvu u cjelini, a danas još uvijek zbrajamo posljedice izgubljenih radnih mjesta. Posebno se uz neimaštinu iskazuju socijalna letargija i nezainteresiranost. Rezultat svega je masovni odlazak porodica i mladih preko granice. I tu nastaje svojevrstan paradoks: u osnovnim školama je sve manje djece, a u radionicama Centra tehničke kulture ih je sve više. Nije li to znakovito?

Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi i Statutu Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće plan rada ZTKVB za period 2022. – 2026. godine ima težište u ostvarivanju sljedećih ciljeva:

1. Centar tehničke kulture (CTK)

 • Izvođenje programa izvannastavnih aktivnosti s djecom i mladima (u radionicama i školama)
 • Rad s djecom, mladima i odraslima s poteškoćama u razvoju
 • Rad s darovitom djecom i mladima

U tu svrhu se planira se organiziranje radionica, ljetnih odnosno zimskih škole, tečajeva, natjecanja i smotri, sajmova i izložbi, te drugih vidova odgoja i obrazovanja te prezentiranja i evaluacije rada s djecom i mladima. Za djecu, mlade i odrasle osobe s posebnim potrebama planiraju se prilagođene radionice i druženja u suradnji s udrugama za osobe s posebnim potrebama.

2. Pomoć u radu udruga

Dolazeće vrijeme otvara velike šanse za stvaranja novih, drukčijih programa za naše udruge (pogotovo one industrijske). Sve što je stvoreno kroz udruge preveliko je bogatstvo znanja i ljudskih potencijala da bi bilo raspršeno i nepovezano, po kućnim adresama. Nemojmo se odricati svega stvorenog. Okrupnimo taj potencijal i sve postignuto ponovno osnažimo, jer to je ozbiljan zalog za tehničku budućnost. Tehnika i tehnička kultura stanuju prije svega u čovjeku, a on ih udružuje na fizičkim adresama. Nastavit ćemo s pomoći udrugama u vođenju administracije te u organiziranju i izvođenju aktivnosti kao što su smotre, natjecanja, izložbe, predavanja i dr. Na taj način ćemo zapravo pomoći razvoju civilnog društva.

3. Cjeloživotno obrazovanje i edukacije

U planu je izrada projekata s predavanjima, tečajevima i edukacijama ili prekvalifikacijama za odrasle radno sposobne osobe. Planira se stručno usavršavanje djelatnika ZTKVB, učitelja i mentora te članova udruga za rad u tehničkoj kulturi te vođenju udruga.

4. Suradnja s drugim institucijama

Proširit ćemo dobru suradnju s osnovnim i srednjim školama, fakultetima, poduzetničkim centrima i poduzetničkim inkubatorima. Također je u planu pojačana suradnja s gradskim zajednicama tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Hrvatskom zajednicom, ali i s lokalnom upravom i samoupravom. Planom se potiče međunarodna suradnja i razmjena znanja i iskustava.

5. Poboljšanje prostornih i tehničkih uvjeta

Sve veći broj aktivnosti u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, između ostalog, zahtjeva adekvatni radni prostor, opremu i učila prema aktualnim standardima i normama. Dom tehnike sve manje može zadovoljiti te zahtjeve. Jedan od primarnih ciljeva u narednom mandatu biti će realizacija projekta: IZGRADNJA DOMA TEHNIKE U VALPOVU „ENERGETSKI NEOVISNI DOM TEHNIKE“. Novi prostor i novi inovativni pristup transferu znanja omogućiti će i korištenje prostorija Doma tehnike kao coworking prostora. Studenti i mladi s područja Valpova i Belišća moći će zajedno učiti i raditi na idejama koje se mogu pretočiti u starup-e ili druge oblike poduzetništva. U tu svrhu mogu koristiti i radionice Centra tehničke kulture za razvoj i testiranje svojih tehničkih rješenja. Upravo ovakav pristup omogućava djeci i mladima da kroz primjere vide kako se tehnička kultura može primijeniti u poduzetništvu.

6. Promidžba tehničke kulture

Planom se predviđa organiziranje smotri, natjecanja, izložbi, radionica, predavanja i druženja. U svrhu promidžbe izdavale bi se knjige, brošure i promotivni materijali. Održavanje internetske stranice, radijskih i televizijskih emisija kao glavnih medijskih veza s javnosti.

7. Financiranje rada i programa ZTKVB i udruga tehničke kulture

U planu je izrada projekata te prijavljivanje na natječaje lokalne uprave i samouprave, ministarstava, poduzeća i europske unije. Poticanje udruga na izradu projekata ili sudjelovanju u projektima koje planira ZTKVB ili druge udruge.

8. Poticanje nezaposlenih osoba na sudjelovanje u društvenim aktivnostima

Planiraju se radionice, druženja i druge aktivnosti u svrhu poticanja odraslih, radno sposobnih ali nezaposlenih osoba na aktivno sudjelovanje u radu udruga. Plan je socijalizacija nezaposlenih osoba svih dobnih skupina te uključivanje u projekte edukacije i poticanja samozapošljavanja.

Bivši tajnik, Dragan Francuz, osvrnuo se u svom kratkom izlaganju o radu u protekle 22 godine. Zahvalio je na dobroj suradnji i potpori svim tijelima ZTK Valpovo-Belišće u tom razdoblju. Zaželio je uspješan i plodonosan rad svima u narednom mandatnom razdoblju. Novoizabrana tajnica Ivana Francuz zahvalila se na povjerenju i obećala nastavak aktivnosti u ZTK Valpovo-Belišće, ali uz pomoć svih tijela Zajednice.

Ivana Francuz, tajnica ZTK Valpovo-Belišće

Izvor: Redovna izborna skupština Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>