Side Navigation

X

Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
TAJNIŠTVO GRADA
Klasa: 021-05/21-07/5/06
Urbroj: 2185/02-7/5-21-3
Belišće, 28. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 37/21) i članka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), tajnica Grada Belišća, saziva

1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELIŠĆA

Sjednica će se održati dana 1. lipnja 2021. godine (UTORAK) u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije

– utvrđivanje člana koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

– svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

Tajnica:

Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

 

Izvor: Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>