Side Navigation

X

Projekt VICINaD – Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava between Hungary and Croatia

 

 EU PROJEKTI|

 

Naziv projekta: Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava between Hungary and Croatia

Akronim projekta:
 VICINaD

Nositelj projekta: Grad Barcs, Mađarska

Partneri u projektu:
Partner br. 1: Grad Belišće
Partner br. 2: Lučka uprava Osijek

Vrijednost projekta za Grad Belišće: 447.084,00 Eura
Eu sufinanciranje: 85%

Trajanje projekta: 01/09/2020. – 31/08/2022.

Glavne aktivnosti u projektu: restauracije pokretnog kulturnog dobra „Gutmannov parni vlak“, izgradnja odgovarajućeg perona/nadstrešnice za vlak, interaktivni sadržaji u svrhu promocije industrijske baštine u prekograničnom području, s naglaskom na Barcs i Belišće, studija o turističkim potencijalima rijeke Drave

Izvor: Projekt VICINaD – Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava between Hungary and Croatia | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>