Side Navigation

X

Prijedlog liste kandidata za studentsku stipendiju Grada Belišća u akademskoj 2021./2022. godini

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-02/21-02/01
Urbroj: 2185/02-2/4-21-223
Belišće, 16. studenoga 2021.

Prijedlog liste kandidata za studentsku stipendiju Grada Belišća u akademskoj 2021./2022. godini

Redni broj Ime i prezime Fakultet Prosjek ocjena u SŠ Natjecanja u SŠ Prosjek ocjena tijekom studija Objava radova, dekanova/rektorova nagrada i druge nagrade fakulteta Socijalno-materijalni status Prava prema posebnim propisima Ukupan broj bodova
1. Dorotea Pavlinić Akademija za umjetnost i kulturu, Kompozicija  /  / 49 (4,94)  / 5 8 62
2. Marko Burić Medicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina  /  / 39 (4,23) 10 1 8 58
3. David Brusović Agronomski fakultet u Zagrebu, Fitomedicina 34 (4,71) 10  /  / 3 10 57
4. Arijan Mačak Akademija za glasbo Ljubljana, Glasbena umetnost, Saksofon  /  / 47 (4,79)  / 1 8 56
5. Ingrid Hornung Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina  /  / 41 (4,39)  / 7 8 56
6. Sara Kuhar Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij  /  / 43 (4,42)  / 3 8 54
7. Meri Andraković Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Gluma i lutkarstvo  /  / 45 (4,54)  / 1 8 54
8. Ema Kukec Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Osijeku, Fizioterapija  /  / 45 (4,53)  / 1 8 54
9. Juraj Lovrinčević Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija 44 (4,91)  /  /  / 1 8 53
10. Dorian Vicić Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Gluma i lutkarstvo  /  / 43 (4,47)  / 1 8 52
11. Mirela Ivoš Filozofski fakultet u Osijeku, Psihologija  /  / 43 (4,44)  / 1 8 52
12. Antonia Vicić Odjel za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kemija  /  / 41 (4,35) 2 1 8 52
13. Inga Jutriša Medicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina  /  / 41 (4,33)  / 3 8 52
14. Dominik Stanković Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u Osijeku, Znanost o hrani i nutricionizam  /  / 39 (4,25) 10 2  / 51
15. Ana Kovač Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Fizioterapija  /  / 37 (4,18)  / 6 8 51
16. Ana Martinčić Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina  /  / 34 (3,92)  / 9 8 51
17. Patricija Jazvinšak Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo  /  / 41 (4,33)  / 1 8 50
18. Bernarda Hosi Pravni fakultet u Osijeku, Socijalni rad  /  / 48 (4,89)  / 1  / 49
19. Ivana Torjanac Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kultura, mediji i menadžment  /  / 48 (4,81)  / 1  / 49
20. Anđela Kovač Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Sestrinstvo  /  / 35 (4,06)  / 6 8 49
21. Dorotea Crnogaj Ekonomski fakultet u Osijeku, Financijski menadžment  /  / 39 (4,26)  / 1 8 48
22. Vlatka Jerbić Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziološka edukacija  /  / 37 (4,10)  / 3 8 48
23. Ines Šoštarić Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, Prehrambeno inženjerstvo  /  / 37 (4,10)  / 3 8 48
24. Ana Topalović Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Klavir 32 (4,70) 10  /  / 6  / 48
25. Timon Fumić Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Studij za instrumentaliste, Klavir  /  / 37 (4,19)  / 1 8 46
26. Fran Križan Veleučilište u Virovitici, Poduzetništvo  /  / 35 (4,08)  / 1 10 46
27. Fran Zamaklar Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, u Osijeku, Računarstvo, DRC – Programsko inženjerstvo  /  / 35 (4,06)  / 1 10 46
28. Matea Prašnjak Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatski jezik i književnost  /  / 35 (4,08)  / 10  / 45
29. Gabrijella Stella Stanković Filozofski fakultet u Osijeku, Psihologija 30 (4,54)  /  /  / 7 8 45
30. Magdalena Brener Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša  /  / 43 (4,40)  / 1  / 44
31. Borna Bakaran Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dentalna medicina  /  / 35 (4,06) 1 8 44
32. Tea Zečević Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fonetika i Lingvistika  /  / 35 (4,04)  / 1 8 44
33. Nino Bračevac Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektura i urbanizam  /  / 34 (3,95)  / 1 8 43
34. Ivana Malarić Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Trgovina  /  / 32 (3,73)  / 1 10 43
35. Marko Krimer Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslovna ekonomija, Računovodstvo i financije  /  / 32 (3,73)  / 1 10 43
36. Tin Kujundžić Veleučilište Velika Gorica, Očna optika  /  / 41 (4,36)  / 1  / 42
37. Dominik Katalinić Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Nosive konstrukcije  /  / 41 (4,33) 1 42
38. Filip Kupanovac Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo, DRC – Programsko inženjerstvo  /  / 39 (4,28)  / 3  / 42
39. Ana Perković Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Trgovina  /  / 33 (3,86)  / 1 8 42
40. Josipa Petrlić Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina  /  / 33 (3,84)  / 1 8 42
41. Klara Brusač Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja  /  / 31 (3,63)  / 3 8 42
42. Ivana Loina Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sestrinstvo  /  / 32 (3,77)  / 1 8 41
43. Tomislav Jelkić Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografija  /  / 32 (3,70)  / 1 8 41
44. Wendy Koprivnjak Prirodslovno-matematički fakultet, Geografija  /  / 31 (3,68)  / 2 8 41
45. Dorijan Polanc Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo  /  / 31 (3,62)  / 10  / 41
46. Lana Nikolić Ekonomski fakultet u Osijeku, Marketing  /  / 39 (4,22)  / 1  / 40
47. Monika Kubik Ekonomski fakultet u Osijeku, Financijski menadžment  /  / 31 (3,62)  / 1 8 40
48. Marta Janjić Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij 30 (4,56)  /  /  / 2 8 40
49. Marta Šerić Ekonomski fakultet u Osijeku, Marketing  /  / 34 (3,90)  / 5  / 39
50. Tea Podobnik Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Radne terapije  /  / 32 (3,75)  / 7  / 39
51. Teo Đogaš Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama  /  / 32 (3,72)  / 7  / 39
52. Danijela Plantić Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, Forenzika 30 (4,54)  /  /  / 1 8 39
53. Jakov Krog Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Radiološka tehnologija 30 (4,53)  /  /  / 1 8 39
54. Vedran Jelić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, DEC – Industrijska elektroenergetika  /  / 30 (3,52)  / 1 8 39
55. Rene Šandor Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Menadžment u hotelijerstvu  /  / 30 (3,52)  / 1 8 39
56. Mirna Andrišić Filozofski fakultet u Osijeku, Nakladništvo i informacijske tehnologije  /  / 37 (4,19)  / 1  / 38
57. Vatroslav Krpan Veleučilište u Virovitici, Programsko inženjerstvo  /  / 37 (4,10)  / 1  / 38
58. Lucija Grgurić Medicinski fakultet u Rijeci, Medicina  /  / 35 (4,08)  / 3  / 38
59. Ana Šerić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheologija i povijest umjetnosti  /  / 33 (3,87)  / 5  / 38
60. Klara Iličić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Računarstvo  /  / 30 (3,59)  / 7  / 37
61. Luka Štrok Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika  /  / 35 (4,09)  / 1  / 36
62. Lara Vukobratović Filozofski fakultet u Osijeku, Sociologija i Pedagogija  /  / 35 (4,00)  / 1 36
63. Petra Takač Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij  /  / 34 (3,95)  / 1  / 35
64. Tara Branković Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij  /  / 34 (3,95)  / 1  / 35
65. Tina Štrok Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment  /  / 33 (3,82)  / 2  / 35
66. Toni Šuštar Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo  /  / 32 (3,73)  / 3  / 35
67. Dora Berečić Pravni fakultet u Osijeku, Pravo  /  / 33 (3,80)  / 1  / 34
68. Alen Branković Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij  /  / 32 (3,79)  / 1  / 33
69. Lucija Mađarić Filozofski fakultet u Osijeku, Psihologija 32 (4,69)  /  /  / 1  / 33
70. Marta Katušić Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  /  / 32 (3,77)  / 1  / 33
71. Vanesa Vukas Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment  /  / 32 (3,73)  / 1  / 33
72. Borna Mikić Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Informatologija  /  / 30 (3,50)  / 3  / 33
73. Nikolina Kujundžić Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Nosive konstrukcije  /  / 31 (3,69)  / 1  / 32
74. Robert Klanjšček Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo 4,39  /  /  /  /  /  /
75. Matea Sobodić Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij 4,39  /  /  /  /  /  /
76. Ivan Ivković Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Elektrotehnika i informacijska tehnologija 4,36  /  /  /  /  /  /
77. Matteo Milišić-Zečević Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija 4,35  /  /  /  /  /  /
78. Sara Blažević Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Građevinarstvo 4,35  /  /  /  /  /  /
79. Mia Zajec Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija 4,34  /  /  /  /  /  /
80. Antonia Bungić Sveučilište u Zadru, Pedagogija i Filozofija 4,34  /  /  /  /  /  /
81. Marija Šerić Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Kultura i turizam 4,25  /  /  /  /  /  /
82. Lana Belošević Odjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo 4,25  /  /  /  /  /  /
83. Dorijan Tibinac Sveučilište Sjever, Multimedija, oblikovanje i primjena 4,24  /  /  /  /  /  /
84. Filip Šimić Medicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina 4,21  /  /  /  /  /  /
85. Korina Sinković Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Osijeku, Sestrinstvo 4,2  /  /  /  /  /  /
86. Hana Funtak Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4,18  /  /  /  /  /  /
87. Petra Stojaković Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomika poduzetništva 4,17  /  /  /  /  /  /
88. Šimun Krznarić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija 4,14  /  /  /  /  /  /
89. Iskra Kopić Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam 4,11  /  /  /  /  /  /
90. Leonarda Špoljarić Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija 4,09  /  /  /  /  /  /
91. Borna Tomić Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarstvo 4,06  /  /  /  /  /  /
92. Ante Kuba Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziologija 4,05  /  /  /  /  /  /
93. Toni Šafran Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo 3,99  /  /  /  /  /  /
94. Josip Ajduković Filozofski fakultet u Osijeku, Sociologija i Povijest 3,91  /  /  /  /  /  /
95. Davor Arsenić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo, Programsko inženjerstvo 3,88  /  /  /  /  /  /
96. Katarina Pačarić Pravni fakultet u Osijeku, Pravo 3,87  /  /  /  /  /  /
97. Bruno Funtak Odjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo 3,86  /  /  /  /  /  /
98. Dominik Rakmić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija 3,80  /  /  /  /  /  /
99. Josip Repček Odjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo 3,71  /  /  /  /  /  /
100. Dalia Pavlinić Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3,68  /  /  /  /  /  /
101. Ena Matković Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera, Biologija 3,55  /  /  /  /  /  /
102. Bruno Katalinić Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Informacijski i poslovni sustavi, Poslovni sustavi  /  / 3,48  /  /  /  /
103. Marijana Rusek Ekonomski fakultet u Osijeku, Marketing  /  / 3,46  /  /  /  /
104. Lara Šimošić Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment  /  / 3,46  /  /  /  /
105. Filip Havojić Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fizika  /  / 3,44  /  /  /  /
106. Palma Kopić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Računarstvo, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi  /  / 3,44  /  /  /  /
107. Dominik Klanjšček Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja  /  / 3,43  /  /  /  /
108. Mia Puljek Sveučilište u Zadru, Lingvistika i Anglistika  /  / 3,43  /  /  /  /
109. Luka Inić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika, DEA – Elektroenergetski sustavi  /  / 3,41  /  /  /  /
110. Matej Lasić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija 3,40  /  /  /  /  /  /
111. Tamara Petrović Univerzitet u sarajevu, Arhitektonski fakultet  /  / 3,38  /  /  /  /
112. Fabijan Balentić Veleučilište u Karlovcu, Sigurnost i zaštita, Zaštita na radu  /  / 3,36  /  /  /  /
113. Tanja Petrović Univerzitet u sarajevu, Arhitektonski fakultet  /  / 3,33  /  /  /  /
114. Marko Kuhar Fakultet šumarstva i drvne tenologije Sveučilišta u Zagrebu, Šumarstvo, Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem  /  / 3,31  /  /  /  /
115. Renato Jerbić Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija 3,30  /  /  /  /  /  /
116. Emma Torjanac Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  /  / 3,27  /  /  /  /
117. Vanja Dušanić Veleučilište u Rijeci, Poduzetništvo  /  / 3,23  /  /  /  /
118. Ana Kiš Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij  /  / 3,21  /  /  /  /
119. Ema Koprivnjak Sveučilište u Zadru, Etnologija i antropologija i Geografija  /  / 3,19  /  /  /  /
120. Davor Maričić Veleučilište u Rijeci, Cestovni promet – Rijeka  /  / 3,17  /  /  /  /
121. Luka Lasić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika 3,13  /  /  /  /  /  /
122. Jan Kamenko Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslovna informatika  /  / 3,10  /  /  /  /
123. Ena Bečka Veleučilište u Rijeci, Cestovni promet – Rijeka 3,08  /  /  /  /  /  /
124. Ante Janković Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija  /  / 3,05  /  /  /  /
125. Luka Varga Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Automobilsko računarstvo i komunikacije  /  / 3,05  /  /  /  /
126. Renata Papić Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment  /  / 3,00  /  /  /  /
127. Laura Vuković Pravni fakultet u Osijeku, Pravo  /  / 3,00  /  /  /  /
128. Luka Šošić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika  /  / 2,90  /  /  /  /
129. Antonio Horvat Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo  /  / 2,89  /  /  /  /
130. Lana Milković Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziologija, Kineziološka rekreacija  /  / 2,89  /  /  /  /
131. Mihael Tibinac Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija 2,87  /  /  /  /  /  /
132. Luka Papišta Ekonomski fakultet u Osijeku, Poduzetništvo  /  / 2,70  /  /  /  /
133. Martina Graša Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicina  /  / 2,33  /  /  /  /

Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 1.200 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti zaključno s rednim brojem 21.

Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 800 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti od rednog broja 22 zaključno s rednim brojem 73.

Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti od rednog broja 74 zaključno s rednim brojem 133.

Prema članku 11. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/19 i 12/20), ukoliko na listi dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi općeg uspjeha u prethodnom obrazovnom razdoblju tako da se svaka završena godina iskazuje na dvije decimale.

Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja:

  1. LUCIJA ŠPOLJARIĆ

2. DOMINIK ŽIVKOVIĆ

U roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste kandidata za studentsku stipendiju Grada Belišća u akademskoj 2021./2022. godini, nezadovoljni kandidat može podnijeti, u pisanom obliku, prigovor na listu gradonačelniku. Odluka gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

Predsjednica Odbora za odobravanje stipendija studentima:
Ljeka Vučković, zamjenica gradonačelnika, v.r.

Izvor: Prijedlog liste kandidata za studentsku stipendiju Grada Belišća u akademskoj 2021./2022. godini | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>