Side Navigation

X

Prijava grubog kršenja Zakona

Prijava grubog kršenja Zakona 23.05.2019

PREDSJEDNIKU UHDDR-a (Ante Martinac)
TAJNIKU UHDDR-a (Dario Duić)
PREDSJEDNIKU NO UHDDR-a (Milan Belcar)
PREDSJEDNIKU GO UHDDR BELIŠĆA (Zlatko Rogač)
PREDSJEDNIKU NO GO UHDDR BELIŠĆA (Josip Vučetić)
TVRTKI CUBE IT (Mario Novak)
SVIMA

 

Prijava grubog kršenja Zakona o autorskom pravu…

Već sam središnja tijela UHDDR-a i sam GO UHDDR Belišća upozoravao na kršenje Statuta i Zakona. Rješavanje tih mojih prijava ide vrlo sporo, te sam time i nezadovoljan,  a u međuvremenu GO UHDDR Belišća, odnosno predsjednik nastavlja s grubim i novim kršenjem zakona.

Iz tih razloga ovu objavu/prijavu stavljam na www.uhddr.belisce.eu, a u nadi da će s upoznavanjem šire javnosti s problemom i sama tijela Središnjice brže reagirati. O njihovom postupku ovisit će i moje buduće radnje, koje sam kao dragovoljac i domoljub dužan pokrenuti. A osim Statuta krši se mnogi zakoni:

Prvo da sve upoznam kako sam dugi niz godina u UHDDR Belišće bio Kontakt osoba za medije, te autor web stranice, članak i fotografija.

Tijekom godine predsjednik Zlatko Rogač je samovoljno donio odluku o pokretanju nove web stranice na adresi https://uhddr-belisce.com koju je izradila tvrtka Cube IT. Samovoljno, jer Odbor (predsjedništvo) nije raspravilo o tome i nema odluke niti zapisnika.

Na novoj stranici koriste se, odnosno prepisani su neki članci i korištene fotografije kojima sam ja autor. Niti me tko pitao, tražio odobrenje, niti je naveden autor ili izvor članka ili fotografije. Ovime je grubo prekršen ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA.

UHDDR-u Belišće želim uspješan rad, a također i uspješnu stranicu, ali pod određenim zakonskim uvjetima, a vezano uz moja autorska prava.

Neka GO UHDDR Belišća na sve moje autorske članke i fotografije (na novoj web stranici) stavi izvor i autora i time sam zadovoljen i bez naknade. Ukoliko se to ne dogodi zahtijevam brisanje svih mojih autorskih članaka i fotografija, te naknadu štete za vrijeme korištenja. Dogovorno ili ću zatražiti zakonsku zaštitu.

Kako bi javnosti bilo jasnije ovdje ću citirati dijelove ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA:

Autorska prava na sve tekstove, e-knjge, članke, pa čak i postove su zajamčena Zakonom o autorskim i srodnim pravima čak i ako nisu označena © Copyright oznakom.

Članak 2.

(1) Autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobi koja stvori autorsko djelo.

Članak 3.

(1) Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se objavljenim ako je učinjeno pristupačnim javnosti uz pristanak nositelja prava.

(4) Javnim korištenjem autorskog djela smatra se svako korištenje autorskog djela i predmeta zaštite srodnih prava koje je pristupačno javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupačan pripadnicima javnosti, kao i omogućavanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu i predmetima srodnih prava u vrijeme i na mjestu koje sami odaberu.

Pravo na zaštitu
Članak 172.

(1) Nositelj prava iz ovoga Zakona koje mu je protupravno povrijeđeno, ima pravo na zaštitu tog prava.

(2) Ako nije što posebno propisano zakonom, pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka ovlašćuje svojeg nositelja da od osobe koja je njegovo pravo povrijedila, ili njezinog sveopćeg slijednika, zahtijeva prestanak radnje koja to pravo vrijeđa i propuštanje takvih ili sličnih radnji ubuduće (prestanak uznemiravanja), popravljanje nanesene štete (naknada štete), plaćanje naknade za neovlašteno korištenje, plaćanje zakonom određenog penala, vraćanje ili naknađivanje svih koristi koje je bez osnove stekla od povrijeđenog prava (vraćanje stečenog bez osnove), utvrđenje učinjene povrede, kao i objavu pravomoćne presude kojom je sud, makar i djelomično, udovoljio zahtjevu usmjerenom na zaštitu prava iz ovoga Zakona.

Članak 179.

(1) Ako je neovlaštenim korištenjem autorskog djela ili predmeta srodnog prava povrijeđeno pravo nositelja prava iz ovoga Zakona, nositelj prava, odnosno udruga za kolektivno ostvarivanje odnosnih prava može zahtijevati naknadu koja je uobičajena za tu vrstu korištenja ili naknadu koja je propisana cjenikom iz članka 162. stavka 2. ovoga Zakona.

Povreda autorskog prava i srodnih prava

Članak 189.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

  1. bez odobrenja autora prvi put objavi ili prije objave otkrije javnosti sadržaj ili opis autorskog djela, ili se bez naznačivanja autora, osim ako je autor u pisanom obliku izjavio da ne želi biti naveden ili ako način javnog korištenja onemogućava navođenje autora, koristi autorskim djelom, ili bez odobrenja autora deformira, sakati ili na bilo koji drugi način izmijeni autorsko djelo, ili se njime koristi na način koji bi ugrožava ili bi mogao ugroziti čast ili ugled autora (članak 14.-16.),
  2. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava reproducira, distribuira, skladišti ili poduzima druge radnje radi distribucije, ili na bilo koji način priopći javnosti ili preradi autorsko djelo, ili se njime koristi bez plaćanja naknade, ili se na drugi način protupravno koristi autorskim djelom (članak 18.-33.),
  3. bez navođenja imena, pseudonima ili neke druge oznake umjetnika izvođača, osim ako je umjetnik izvođač u pisanom obliku izjavio da ne želi biti naveden, ili ako način javnog korištenja onemogućava navođenje umjetnika izvođača, javno se koristi njegovom izvedbom, ili bez odobrenja umjetnika izvođača deformira, sakati ili na drugi način izmijeni izvedbu ili se koristi izvedbom na način koji ugrožava ili bi mogao ugroziti čast ili ugled umjetnika izvođača (članak 124.),
  4. bez odobrenja umjetnika izvođača ili udruge za kolektivno ostvarivanje prava umjetnika izvođača fiksira njegove nefiksirane izvedbe, reproducira, distribuira, skladišti ili poduzima druge radnje radi distribucije, iznajmi, javno prenese nefiksirane izvedbe, javno priopći s fonograma ili filma, javno prikaže, radiodifuzijski emitira ili reemitira njegove nefiksirane ili fiksirane izvedbe, stavi na raspolaganje javnosti, ili se na drugi način protupravno koristi njegovom izvedbom (članak 125.),

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U Belišću, 23. 5. 2019.

 

v.r. Jasenko Kardum – Gašo

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>