Side Navigation

X

Poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza

 

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
Klasa: 920-11/21-03/1
Urbroj: 2185/02-1-21-14

Belišće, 25. svibnja 2021. godine

P O Z I V
fizičkim i pravnim osobama

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu – mraz na području Grada Belišća zbog djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta na voćarske kulture.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene prirodnom nepogodom na području grada Belišća da prijave štetu u Gradskoj upravi, Vij. dr. Franje Tuđmana 1 (1. kat, soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati, zaključno s 2. lipnja 2021. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti list B – podaci iz ARKOD sustava, odnosno posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Gradsko povjerenstvo
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Izvor: Poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>