Side Navigation

X

Poziv udrugama za dostavu izvješća za 2022. godinu

P

 NOVOSTI|

Grad Belišće poziva udruge koje su financirane putem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Belišća u 2022. godini da dostave Izvještaj o provedbi Projekta koji treba sadržavati: Opisni izvještaj provedbe Projekta i Financijski izvještaj provedbe Projekta sa Specifikacijom troškova.

Uz Obrazac financijskog izvještaja potrebno je priložiti: račune + izvatke po transakcijskim računima ili račune + isplatnice + blagajničko izvješće.

Rok za dostavu navedenih dokumenata je 31. 1. 2023. godine.

Izvještaji se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail: grad@belisce.hr ili osobno/putem pošte.

Propisane obrasce za opisni i financijski izvještaj o realizaciji projekta provedenog u 2022. godini možete preuzeti ovdje:

Udruge koje nisu utrošile sva dodijeljena sredstva povrat mogu izvršiti na žiro-račun Grada Belišća HR7823400091801600001, uz model HR68 i poziv na broj 7781-OIB UDRUGE.

Izvor: Poziv udrugama za dostavu izvješća za 2022. godinu | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>