Side Navigation

X

Položen kamen temeljac za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću

 

 NOVOSTI|

U srijedu, 12. listopada 2022. godine, održana je prigodna svečanost polaganja kamena temeljca i početka radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću.

Navedena je investicija dio velikog EU Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće čiji je nositelj Dvorac d.o.o. iz Valpova, a partner u projektu je Hidrobel d.o.o. iz Belišća, kao i gradovi Valpovo i Belišće te općine Bizovac, Koška, Marijanci i Petrijevci.

Projekt se najvećim dijelom financira iz Kohezijskog fonda EU-a, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok nacionalnu komponentu osiguravaju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, te isporučitelji vodnih usluga Dvorac d.o.o. i Hidrobel d.o.o.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 271.578.968 kuna,  dok dio koji se odnosi na Grad Belišće iznosi 93.192.612,17 kuna.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ukupnom investicijom od 55.892.938 kuna pojedinačno je financijski najvrjedniji dio investicije koja se odnosi na Grad Belišće.

Prigodnoj svečanosti, uz zamjenicu gradonačelnika grada Belišća Ljerku Vučković sa suradnicima, prisustvovali su predsjednica Skupštine Osječko-baranjske županije i izaslanica župana Osječko-baranjske županije Ivana Bagarić, zastupnik u Hrvatskom saboru Goran Ivanović, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa zamjenikom Davorom Vukmirićem i suradnicima, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević, načelnici i gradonačelnici susjednih gradova i općina kao partneri na projektu te investitori, izvođači radova, predstavnici nadzora i javne uprave.

Prigodnim govorima okupljenima su se obratili zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, saborski zastupnik Goran Ivanović i predsjednica Skupštine Osječko-baranjske županije i izaslanica župana Osječko-baranjske županije Ivana Bagarić koji nisu krili zadovoljstvo provedbom ovog projekta i međusobnom suradnjom na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini u cilju povećanja standarda života građana i zaštite okoliša.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u izjavi za medije rekao je kako imamo zatvorenu ukupnu financijsku konstrukciju, a koja se odnosi na linijske građevine. To je 37 kilometara novih vodoopskrbnih cjevovoda, 65 kilometara kanalizacijskih kolektora, novi uređaj za proizvodnju pitke vode kao i dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nalazimo se na mjestu gdje će biti budući  UPOV Belišće, trećeg stupnja, koji će prihvaćati 24.200 ekvivalent stanovnika otpadnih voda i zbrinuti sve otpadne vode s područja gradova Belišća i Valpova te naselja Veliškovaca, Gata, Tiborjanaca, Marijanaca, Kunišinaca i Šaga, što će značajno poboljšati i unaprijediti i za buduće generacije osigurati čistoću rijeke Drave. Napomenuo je kako osim zbrinjavanja ukupnog onečišćenja otpadnih voda na ovome području, imat ćemo 3.500 novih priključaka za kuće koje nisu spojene na kanalizacijske sustave, odnosno, 10.000 stanovnika ovoga područja bit će priključeno na javni sustav odvodnje što će značiti zdraviji i kvalitetniji život naših građana, ali jamčiti i mogućnost gospodarskog razvitka ovoga područja jer znamo da bez infrastrukture nema razvoja.

Saborski zastupnik Goran Ivanović zaključio je da svi stremimo čišćem, ekološki osvještenijem okolišu i većoj zaštiti stanovništva. Ovo je upravo taj projekt.

U svome govoru zamjenica gradonačelnika Vučković izrazila je zadovoljstvo provedbom projekta i početkom izgradnje pročistača koji je od iznimne važnosti za Belišće i njegove stanovnike ujedno zahvalivši svim partnerima na ovom projektu te resornom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama na suradnji i podršci koju su pružili u realizaciji ovog projekta i Osječko-baranjskoj županiji na potpori, bez kojih provedba ovog projekta ne bi bila moguća.

Početak radova blagoslovio je fra Mirko Mišković, župni i samostanski vikar.

„Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Osječko-baranjske županije kojim će se korisnicima vodnih usluga pod nadležnošću javnih isporučitelja Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo i Hidrobela d.o.o. iz Belišća omogućiti moderan sustav za pripremu i opskrbu pitkom vodom, kao i sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.

Foto: Tin Lacković

Izvor: Položen kamen temeljac za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>