Side Navigation

X

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU objavljeno 13.04.2021. Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljenom na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 30.3.2021.

Ima Još

49. telefonska (izvanredna) sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

49. telefonska (izvanredna) sjednica Gradskog vijeća grada Belišća 12.04.2021.| NOVOSTI| ANA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELIŠĆE Gradsko vijeće Klasa: 021-05/21-07/5/05 Urbroj: 2185/02-01-21/5-1 Belišće, 12. travnja 2021. godine Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 5. i 6.

Ima Još

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Belišća

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Belišća 12.04.2021.| NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆE, NOVOSTI| ANA Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48.

Ima Još

Tečaj stručnog osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom

Tečaj stručnog osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom 12.04.2021.| NOVOSTI| ANA Zbog iskazanog interesa, udruga HVIDR-a Belišće za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, članove Udruge i zainteresirane građane grada Belišća i Valpovštine organizira Stručno osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom. Stručno osposobljavanje organizira se u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem „Poetika“ iz Osijeka i započinje 23. travnja (petak) 2021. godine u

Ima Još