Side Navigation

X

OPERACIJA “BARANJA” – OKOLNOSTI PRIJE OPERACIJE I PRIPREME

OPERACIJA „BARANJA“ – OKOLNOSTI PRIJE OPERACIJE I PRIPREME

Objavljeno: 03. 4. 2020.

Interpretacija operacije „Baranja“ izvedena je na temelju dostupne literature i pisanih povijesnih izvora. U navodnicima su citati iz navedene literature i dostupnih izvora.

„Unatoč Sarajevskom primirju, postrojbe JNA i pobunjenih Srba su nastavile s granatiranjem Valpovštine te šireg osječkog prostora iz okupirane Baranje…“

U takvim bi okolnostima trebalo promatrati djelovanje na prostoru Operativne zone Osijek tijekom prvih mjeseci 1992. godine. „Sukladno zapovijedi Operativne zone Osijek od 7. ožujka, 11. je ožujka 1992. godine zasebnu zapovijed izdalo i Zapovjedništvo 107. brigade…“ Postrojbe su 107. brigade nastavili braniti dodijeljeno područje u sklopu osiguranja dolaska „mirovnih snaga OUN“, ali i biti spremni za prelazak u protunapad ako dođe do napada agresorskih snaga (JNA, TO, dobrovoljaca). Između ostalog je došlo do prebacivanja pojedinih postrojbi na prostoru današnjih gradova Belišće i Valpovo i okolnih općina, kao i nastaviti s pozicioniranjem na lijevoj i desnoj dravskoj obali. Krajem ožujka nastavili su se napadi od agresorskih snaga.

Dana 30.3. dopunjena je „Borbena zapovijed br. 66.“. Na lijevoj dravskoj obali trebalo je „nastaviti sa postupnim napredovanjem, ovladati nasipom (gdje stabilizirati obranu), a zatim, uz potrebne pripreme, i Torjanskim trokutom presijecanjem prostora na općem pravcu Vučje topolje – karaula Novi Bezdan ili Orešanci – Bakanga – Novo Nevesinje (po procijeni i odluci zapovjednika Brigade“).“ Tijekom istog dana i 31.3. provodile su se pripreme za operaciju Baranja“ – dolazak pontonirskog voda, voda PZO-a iz lakog raketnog raketnog divizijuna iz Osijeka, „Zapovjedništvu 107. brigade pretpočinjeni su motorni brodovi „Žestilovac“ i „BEL 250“…“ Također su pripremljeni prijelazi skela kod Gata.

Pravci djelovanja:

1. bojna 107. brigade – sjeveroistočno od Belišća (između pravca Šibska Drava – Bolman)

2. bojna 107. brigade – nasuprot Bistrinaca i Belišća

3. bojna 107. brigade – prostor Medrovića i Torjanski rit do državne granice

„Brigadno topništvo je trebalo djelovati po zahtjevu postrojbi 107. brigade.“ Haubice kalibra 105 mm bile su postavljene na Zagajcima, a haubice kalibra 105 mm na prostoru Topolja.

„VOD PZO 107. brigade bio je zadužen za obranu skelskih mjesta prijelaza“ kod Gata i Belišća, a Sanitetski vod brigade za sanitetsko zbrinjavanje.

Dio literature i izvora:

Natko Martinić Jerčić i Slaven Ružić – 107. Vukovi s Drave, 2017.
HR-SVA MORH – Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske
HR-HMDCDR – Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata

Mihael Sučić, v.d. ravnatelja Muzeja “Belišće”

Izvor: OPERACIJA “BARANJA” – OKOLNOSTI PRIJE OPERACIJE I PRIPREME | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>