Side Navigation

X

Odluka o produženju roka za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa POS-a na području grada Belišća

 

 NOVOSTI|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 7., stavka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji (”Službeni glasnik grada Belišća” br. 6/18 i 11/18), donio je dana 05. srpnja 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o produženju roka za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Belišća – zgrada br. 2  radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Članak 1.

Radi povećanog interesa za kupnju stanova, ovom Odlukom produžuje se rok za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Belišća – zgrada br. 2 radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Rok za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Belišća – zgrada br. 2 radi utvrđivanja Liste reda prvenstva produžuje se do 21. kolovoza 2023. godine.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom predaje se poštom, u zatvorenoj omotnici, na adresu Vijenac dr Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, uz naznaku pošiljatelja ime, prezime i adresa), neposrednom predajom u pisarnici Gradske uprave ili e-mailom na adresu elektroničke pošte: grad@belisce.hr

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća.”

GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA

Klasa:361-01/23-04/01
Urbroj: 2158-3-06/1-23-9
Belišće, 05. srpnja 2023. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Izvor: Odluka o produženju roka za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa POS-a na području grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>