Side Navigation

X

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Objavljeno: 27. 11. 2019.

Jučer je udruga PUKS-Podrška u kriznim situacijama sudjelovala na Okruglom stolu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac. Okrugli stol održao se pod nazivom, a okupio je stručnjake iz područja zakonodavstva, socijalne skrbi, policije, obiteljske medicine, psihologije i predstavnike udruga koji u svom radu promiču prevenciju nasilja nad ženama kao i tretman žrtava nasilja.

Udruga PUKS predstavila je svoje djelovanje i brojne aktivnosti tijekom posljednje tri godine svoga postojanja s posebnim osvrtom na aktivnosti namijenjenima osnaživanju žena.

Između svih aktivnosti posebno se istaknuo Tečaj samoobrane za žene koji se održao u kolovozu u prostorijama Sambo & MMA kluba Belišće koji je primjer dobre prakse osnaživanja u svrhu prevencije nasilja nad ženama.

Na Okruglom su stolu sudinici raspravljali o poteškoćama u radu sa žrtvama nasilja, te je donešeno niz prijedloga o poboljšanju rada na dobrobit zajednice kako bi se nasilje nad ženama svelo na nultu stopu.

Naša je udruga doprinijela raspravi prijedlogom o cjelovitoj prevenciji nasilja, kako osnaživanjem žena tako i muškaraca podizanjem razine samopoštovanja poučavanjem nenasilne komunikacije od najranije dobi.

Budući da su rezultati izneseni na Okruglom stolu poražavajući po pitanju nasilnika koji je obrazovaniji i financijski neovisniji od žene koja je žrtva nasilja, udruga PUKS podržava sve programe obrazovanja, samozapošljavanja i zapošljavanja žena također u svrhu prevencije nasilja nad ženama i zdravog društva.

Vanesa Šerić, PUKS-Podrška u kriznim situacijama

Izvor: OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>