Side Navigation

X

Obavijest o vremenu održavanja intervjua

 

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI| 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja intervjua

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju 11.8.2021. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje, ostvario je sljedeće bodove:

  I.T.
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, SLUŽBENIČKIH ODNOSA I UPRAVNOG POSTUPKA 11,5/12
PITANJA IZ PODRUČJA GRADNJE, PROSTORNOG UREĐENJA I PROSTORNOG PLANIRANJA 23/27
UKUPNO BODOVA: 34,5/39
POSTOTAK: 88,46%

Kandidat koji je ostvario više od 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 17.8.2021. godine (UTORAK) u 09:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za računovodstvo i financije, na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja intervjua

Kandidatkinja koja je pristupila pisanom testiranju 11.8.2021. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za računovodstvo i financije, na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, ostvarila je sljedeće bodove:

  D.K.
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, SLUŽBENIČKIH ODNOSA I UPRAVNOG POSTUPKA 7,5/16
PITANJA IZ FINANCIJA 12,5/18
UKUPNO BODOVA: 20/34
POSTOTAK: 58,82%

Kandidatkinja koja je ostvarila više od 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 17.8.2021. godine (UTORAK) u 09:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

 

Izvor: Obavijest o vremenu održavanja intervjua | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>