Side Navigation

X

Obavijest o podjeli paketa higijene kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.

 

 NOVOSTI IZ ŽIVOTA UDRUGA|

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ osiguralo je pakete higijene za najpotrebitije osobe s područja Valpovštine prema sljedećim kriterijima:

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (nadalje: ZMN) i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
 1. Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR
 2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR, odnosno do 464,53 EUR mjesečno za dvočlano kućanstvo
 3. Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 172,54 EUR  po članu
 4. Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe

BISTRINCI
26.9.2023. godine (utorak),
u prostoru DRUŠTVENOG DOMA, Marka Oreškovića 16A, Bistrinci

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:
• Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 09:00 sati

• Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati

BELIŠĆE
28.09.2023. godine (četvrtak),
u prostoru DOMA UMIROVLJENIKA BELIŠĆE, Vijenac J. J. Strossmayera 67, Belišće

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati
 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 12:00 sati

Kao dokaz za ostvarenje prava na pakete higijene, potrebno je obavezno ponijeti:

 1. Zadnje važeće rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 2. Osobnu iskaznicu.

Za osobe koje nisu primatelji socijalne – zajamčene minimalne naknade i nemaju rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a nalaze se u kriznoj situaciji:

 1. Odrezak mirovine ili neki drugi dokaz primanja (odrezak plaće, rješenje o dječjem doplatku, izvod iz banke i sl.)
 2. Osobnu iskaznicu.

Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji.

Molimo sve korisnike da osiguraju prijevoz paketa od mjesta podjele do svog kućnog praga.

Izvor: Obavijest o podjeli paketa higijene kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>