Side Navigation

X

Obavijest o pisanom testiranju-Upravitelj Vlastitog pogona-Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆE|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama od 15. studenoga 2023. godine održati će se u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica:

22.12.2023. GODINE (PETAK) u 8:00 sati

Upravitelj Vlastitog pogona – Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja,

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjava uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

R.br. LOZINKA:
MA92262

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO Upravitelj Vlastitog pogona – Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 15. studenoga 2023. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Upravitelj Vlastitog pogona – Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja pravni izvori za pripremanje kandidata:

 • planira, upravlja i koordinira radom i poslovima Vlastitog pogona
 • organizira poslove i raspoređuje ih na službenike i namještenike te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
 • potpisuje akte iz djelokruga rada,
 • priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti Vlastitog pogona, izrađuje financijski plan i program rada te podnosi izvještaje o radu Vlastitog pogona
 • predlaže i osmišljava mjere poboljšanja rada Vlastitog pogona
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja Vlastitog pogona, a za svoj rad odgovara Gradonačelniku.

Plaća

Plaća pročelnika Upravitelja Vlastitog pogona, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom Gradonačelnika o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća, Klasa: 022-01/19-01/01, Urbroj: 2185/02-1-19-13 od 23. rujna 2019. godine.

Popis pravnih  izvora:

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20, 1/21 i 13/22),
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20),
 4. Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Belišću („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/23)
 5. Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Belišću („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/23)
 6. Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona– Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/23 i 11/23)

Izvor: Obavijest o pisanom testiranju-Upravitelj Vlastitog pogona-Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>