Side Navigation

X

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljenom na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 7.10.2019. godine održati će se 24.10.2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju, jer ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

  1. Marina Prdić

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

  1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19),
  2. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18),
  3. Zakon o vodama (NN 66/19),
  4. Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),
  5. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17,

66/19).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

D i r e k t o r

Andrej Bičak, dipl.iur.

 

Izvor: OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU | | Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>