Side Navigation

X

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „voditelj Pododjela razvoja i investicija“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljenom na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 9.7.2020. godine održati će se 27.7.2020. godine u 9:00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju, jer ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

  1. Alan Brezovac

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

  1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18),
  2. Zakon o javnoj nabavi (NN120/16),
  3. Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11,111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Izvor: OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU | | Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>