Side Navigation

X

OBAVIJEST O OBVEZI IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01.07.2019.

OBAVIJEST O OBVEZI IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01.07.2019.

Objavljeno: 21. 6. 2019.

Obavještavamo gospodarske  subjekte koji ispostavljaju račune Gradu Belišću da od 01. srpnja 2019. godine sukladno članku 7.  Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU pravovaljani računi će biti isključivo računi izdani u elektroničkom obliku. Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi utvrđuje se  obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Dakle od 01. srpnja 2019. godine Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html

Izvor: OBAVIJEST O OBVEZI IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01.07.2019. | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>