Side Navigation

X

Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora

 

 EU PROJEKTI| 

Naziv projekta: Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora

Korisnik: Grad Belišće

Projektni partneri: Poduzetnički inkubator Polet d.o.o., Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o.

Kratki opis projekta:

Grad Belišće ulaže u izgradnju proizvodnog poduzetničkog inkubatora s radionicama za proizvodne pogone čiste industrije, zanatske proizvodnje i servise. U inkubatoru, ukupne površine 734,71m2, previđena su četiri takva proizvodna prostora. Uz povećanje kapaciteta i kvalitete poduzetničke potporne infrastrukture na području grada Belišća, projekt je usmjeren i ka podizanju razine znanja i vještina zaposlenika potpornih institucija s područja grada, Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. i Lokalne razvojne agencije Grada Belišća d.o.o., koje su ujedno i partneri na projektu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj je projekta omogućiti povoljnije okruženje za razvoj poduzetništva te unaprijediti poduzetničke aktivnosti na području Urbane aglomeracije Osijek podizanjem kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture i usluga dostupnih poduzetnicima. Izgradnjom i opremanjem poduzetničkog inkubatora povećat će se raspoloživi poslovni prostor namijenjen poduzetnicima početnicima i MSP-ima te stvoriti mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta u poduzetništvu na području Urbane aglomeracije Osijek.

Ulaganjem u podizanje kompetencija zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija koje djeluju u gradu Belišću podići će se kvaliteta edukativnih, savjetodavnih i informativnih usluga dostupnih poduzetnicima te doprinijeti njihovoj poslovnoj uspješnosti, inovativnosti i održivosti.

Rezultati projekta:

  • Izgrađen i opremljen poduzetnički inkubator površine 734,71 m2
  • Povećane kompetencije zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija za pružanje usluga MPS-ima
  • Pružena nefinancijska potpora PPI-a u obliku savjetodavnih, konzultantskih i edukacijskih usluga te usluga informiranja za 5 MSP i 2 novoosnovana MSP-a

Ukupna vrijednost projekta: 6.357.724,16 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 4.000.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2021. – 1.6.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Ljerka Vučković

Tel. 031/ 400 602; e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Poveznice: strukturnifondovi.hr

__________________________________________________________________________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

Izvor: Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>