Side Navigation

X

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje kroz Program javnih radova na području Grada Belišća

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne
politike zapošljavanja kroz program javnih radova
Klasa:363-01/21-07/5/05
Urbroj:2185/02-7/5-21-54
Belišće, 28. travnja 2021. godine.

Na javnom natječaju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Javne radove na određeno vrijeme, u trajanju od 3 mjeseca, puno radno vrijeme za mjesto rada područje Grada Belišća, kao pravovaljane prijave zaprimljene u propisanom razdoblju od 2.4. do 4.4.2021. godine, pristigla je ukupno 41 prijava. Temeljem propisanih uvjeta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske kao i Odluke gradonačelnika o kriterijima odabira kandidata i ostalim uvjetima za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz Program javnih radova, utvrđuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje kroz Program javnih radova na području Grada Belišća kako slijedi:

  • Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
R.B. PREZIME IME GAT ULICA K.Č.BR. BODOVI
1. PAPIĆ IVO BISTRINCI M.OREŠKOVIĆA 4 članak 5. točka 7.-10
2. LJUTAK ANITA BISTRINCI I.G.KOVAČIĆA 37 članak 5. točka 16.-10
3. BRANKOVIĆ SVJETLANA GAT KOLODVORSKA 45 članak 5. točka 6.-10
4. APARI SINIŠA GAT S.RADIĆA 3A članak 5. točka 7.-10
5. BARIĆ ANICA BOCANJEVCI M.GUPCA 184 članak 5. točka 7.-10
6. STRUGAČEVAC KATICA BOCANJEVCI M.GUPCA 106 članak 5. točka 16.-10
7. PATKOŠ ANICA BELIŠĆE VIJENAC S.H.GUTMANNA 6 članak 5. točka 7.-10
8. DRAGOMIROVIĆ SNJEŽANA BELIŠĆE STAROVALPOVAČKI PUT 13 članak 5. točka 16.-10
9. MARKOVIĆ JULIJANA BELIŠĆE STAROVALPOVAČKI PUT 68 članak 5. točka 16.-10
10. HATA JASNA BELIŠĆE VIJ.S.H.GUTMANNA 8a članak 5. točka 16.-10
11. GRGURIĆ MELITA BELIŠĆE A.MIHANOVIĆA 8 članak 5. točka 7.-10
12. SCHOBLOHER LJILJANA BELIŠĆE K.TOMISLAVA 118 članak 5. točka 17.-10
13. PAVOKOVIĆ MARINA TIBORJANCI BRAĆE RADIĆA 26 članak 5. točka 8.-10
14. VINOGRADAC ZDRAVKO VINOGRADCI K.TOMISLAVA 44 članak 5. točka 16.-10
15. ĐURKIĆ JELICA VELIŠKOVCI K.TOMISLAVA 99 članak 5. točka 8.-10
16. KRKLEC TOMI KITIŠANCI HRV.MLADEŽI 7 članak 5. točka 8.-10
  • Rezervna lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
17. ZEČEVIĆ STANKO BISTRINCI P.PRERADOVIĆA 19
18. BALOG MILAN VINOGRADCI B.RADIĆA 28
19. MARKOVIĆ DANIELA BELIŠĆE VIJENAC J.J.STROSSMAYERA 65
20. PATKOŠ IVICA BELIŠĆE K.D.ZVONIMIRA 66
21. KOZINA NIKOLINA VINOGRADCI K.TOMISLAVA 17
22. APARI RADMILA GAT S.RADIĆA 1
23. LJUTAK SILVIJA BISTRINCI LJ.GAJA 11
24. POTOČKI BRIGITA GAT M.GUPCA 9
25. TOT STJEPAN BISTRINCI RADNIČKA 49
26. VUČKOVIĆ MARINA GAT 30.SVIBNJA 37
27. KUNDIT SNJEŽANA BELIŠĆE VIJENAC S.H.GUTMANNA 8A
28. BEREČIĆ MARKO BELIŠĆE K.TOMISLAVA 181
29. GRGURIĆ SANELA BELIŠĆE K.TOMISLAVA 183
30. KLOBUČAR DANIJELA BELIŠĆE PARK A. HOFFMANA 3A
31. BALOG MILENA VINOGRADCI B.RADIĆA 28
  • Lista kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i kriterijima Grada Belišća:
32. POPOVIĆ JASMINA GAT 30.SVIBNJA 35
33. HER DAMIR VALPOVO DR.FRANJE TUĐMANA 1
34. HEĐA ANDREA BELIŠĆE VIJENAC S.H.GUTMANNA 21
35. MEDVED LUCIJA GAT 30.SVIBNJA 3
36. ŠIKIĆ MAJA BELIŠĆE B.J.JELAČIĆA 60
37. ŠPANIČEK DALIBOR GORICA S.RADIĆA 54
38. BALOG VANESSA VINOGRADCI
39. GOMBAREVIĆ ROBERT OSIJEK PROLAZ JOSIPA LEOVIĆA 13
40. SALAJIĆ GORANA GAT S.RADIĆA 10
41. PERKOVIĆ IVAN BISTRINCI M.GUPCA 25

Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova (mjera Javni rad za Rome):

II.

R.B. IME I PREZIME ADRESA
1. DRAGO KEY Belišće, K. Tomislava 179
2. STANA BOGDAN Belišće, Dolac 36
3. VERA IVANOVIĆ Belišće, K. Tomislava 185
4. ANICA STANKOVIĆ Bistrinci, M. Oreškovića 59
5. ANDRIJANA BOGDAN Belišće, AS. H. Gutmanna 19
6. BILJANA PLEŠA Belišće, K. Tomislava 183A
7. NADA MIHAJLOVIĆ Belišće, K. Tomislava 183a
8. LUBICA NIKOLIĆ Bistrinci, M. Oreškovića 63

Pravo podnošenja prigovora s obrazloženjem, na redoslijed kandidata objavljenih na Listi, podnosi se isključivo pisanim putem u roku od tri dana od dana objave Liste poštom na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja
kroz program javnih radova

Izvor: Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje kroz Program javnih radova na području Grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>