Side Navigation

X

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna grada Belišća za 2024. godinu

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 400-01/23-01/05
Urbroj: 2158-3-01-02/1-23-1
Belišće, 10. listopada 2023. godine

Na temelju članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) Gradonačelnik grada Belišća raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za pripremu
Proračuna grada Belišća za 2024. godinu

I.

U pripremi je nacrt Proračuna grada Belišća za 2024. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021).

II.

U cilju dobivanja što kvalitetnijeg prijedloga Proračuna, pozivamo sve zainteresirane građane i pravne osobe u proces kreiranja i planiranja Proračuna.

III.

Rok za dostavu prijedloga sukladno priloženom obrascu je 27. listopada 2023. godine.

Prijedlozi moraju sadržavati naziv projekta, kratki opis i procjenu troškova, a dostavljaju se na e-mail adresu: grad@belisce.hr ili poštom na adresu:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 BELIŠĆE
s naznakom „Prijava na Javni poziv za pripremu Proračuna grada Belišća za 2024. godinu”.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Osobni podaci građana koristit će se isključivo u svrhu prikupljanja prijedloga za Proračun Grada Belišća za 2024. godinu i ni u koje druge svrhe.

Izvor: Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna grada Belišća za 2024. godinu | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>