Side Navigation

X

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju u 2023. godini

 

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆE|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 008-02/22-01/05
Urbroj: 2158-3-01-02/1-22-1
Belišće, 22. prosinca 2022.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima  („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2023. godinu („Službeni glasnik grada Belišća“ 12/22), Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku
medijskom praćenju u 2023. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju u 2023. godini, a u cilju praćenja, izvještavanja, proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja u medijima koji su od interesa za Grad Belišće.

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Ciljevi dodjele sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju jesu:

 • obrađivanje tema od osobitog interesa za Grad Belišće
 • promicanje interesa Grada Belišća kao jedinice lokalne samouprave
 • ostvarivanje prava građana Grada Belišća na javno informiranje
 • praćenje i obrađivanje tema o gospodarskim aktivnostima u Gradu Belišću
 • praćenje i obrađivanje tema o kulturnim, sportskim, zabavnim i drugim manifestacijama i programima od javnog interesa, a čiji je organizator/suorganizator ili pokrovitelj Grad Belišće.

KRITERIJI

Kriteriji za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju jesu:

 • dosadašnja suradnja s Gradom Belišće (redovito praćenje i promicanje javnosti rada Grada Belišća)
 • doseg informacija od interesa za Grad Belišće
 • mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika (audiozapis, videozapis/prilozi, pisani tekst, fotografija, društvene mreže…)
 • predložen programski sadržaj.

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv treba sadržavati:

 • popunjen, potpisan i  ovjeren pečatom obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća (obrazac u privitku)
 • opis programskog sadržaja za 2023. godinu s proračunom/iznosom zatraženih sredstava potpore
 • izjavu odgovorne osobe da za isti programski sadržaj nisu dodijeljena ili primljena sredstva iz drugih izvora.

ROK PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijave na Javni poziv podnose se od 22. do 30. prosinca 2022. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv te svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u zatvorenoj omotnici

na adresu:

GRAD BELIŠĆE
Ured gradonačelnika
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551  BELIŠĆE

s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju u 2023. godini“.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Izvor: Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju u 2023. godini | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>