Side Navigation

X

JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta “ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA” Turističke zajednice grada Belišća

JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta “ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA” Turističke zajednice grada Belišća

Temeljem članka 21. točke 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine”, broj 23/17 i 72/17) i članka 42. točke 9. Statuta Turističke zajednice grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 14/20) direktorica Turističke zajednice grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta “ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA” Turističke zajednice grada Belišća 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Kandidat/inja za radno mjesto „ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA“ mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Kandidat/inja uz pisanu prijavu obvezno treba priložiti:

 1. životopis;
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe);
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, preslika ugovora o radu i sl.);
 5. dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe);
 6. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit);
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe);
 8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan/a sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja (IZJAVA).

Podaci o plaći i radnim odnosima propisani su Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća.

 Prijave na javni natječaj s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Turistička zajednica grada Belišća
„Javni natječaj za administrativnog referenta/icu  Turističke zajednice grada Belišća“
Vijenac S. H. Gutmanna 15B
31551 Belišće

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  web stranici Turističke zajednice grada Belišća te HZZ-u, odnosno zaključno do 28. rujna 2021.godine.

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Direktorica zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

Izvor: JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta “ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA” Turističke zajednice grada Belišća – Turistička zajednica Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>