Side Navigation

X

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i popis važećih kandidatura za Savjet mladih grada Belišća

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbor i imenovanja
Klasa: 021-01/21-07/5/04
Ur.broj: 2185/02-7/2-21-6

Belišće, 4. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 9. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15), Komisija za izbor i imenovanja donosi

IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
ZA SAVJET MLADIH GRADA BELIŠĆA

Postupak za izbor članova Savjeta mladih grada Belišća pokrenut je objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća koji je objavljen 15. srpnja 2021. godine na web stranici Grada Belišća. Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belišća je bio 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Belišća (od 15. srpnja 2021. godine do 30. srpnja 2021. godine).

Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Belišća, koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici pregledala je sve pristigle prijave:

REDNI BR. IME I PREZIME KANDIDATA NAZNAKA PREDLAGATELJA IME I PREZIME ZAMJENIKA
1. Ema Stanić, Belišće Udruga “Centar za djecu i mlade”, Belišće Barbara Jurišić, Belišće
2. Tomislav Jurković, Belišće Nogometni klub “Belišće”, Belišće Anja Crnogaj,  Veliškovci
3. Marin Vuksanić, Bocanjevci KUD “Šokadija”, Bocanjevci Branimir Vidošić, Bocanjevci
4. Mirko Blažević, Tiborjanci Paintball klub “BULLET”, Belišće Ivan Lacković, Tiborjanci
5. Anđela Brusač, Belišće Udruga Karašička Republika, Belišće Josip Mlakar, Bistrinci
6. Dominik Klanjšček, Belišće Powerlifting klub “Belišće”, Belišće Ela Kunštek, Belišće
7. Matej Šimić, Belišće Likovna udruga “Bel-art”, Belišće Tin Lacković, Belišće
8. Barbara Špoljarić, Belišće Društvo “Naša djeca” Belišće, Belišće Emma Torjanac, Belišće
9. Katarina Sopek, Belišće PUKS-Podrška u kriznim situacijama, Belišće Dora Šrepfler, Belišće

te utvrdila da 8 prijava (br. 1.-8.) zadovoljava formalne uvjete Javnog poziva, a da 1 prijava (prijava br. 9) ne zadovoljava formalne uvjete Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća odnosno članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15) u kojima se navodi da se kandidature podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Belišća. U navedenom obrascu prijavnice stoji da se prijedlogu prilaže i sljedeća dokumentacija: 1. Izjava predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Belišća,  2. Preslik osobne iskaznice. S obzirom da prijava predlagatelja PUKS-Podrška u kriznim situacijama, Belišće nije sadržavala preslike osobnih iskaznica predloženih kandidata (Katarine Sopek, Dore Šrepfler) te se kao nepotpuna nije dalje niti razmatrala, a sukladno Javnom pozivu i članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća u kojima stoji da se nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće razmatrati.

Odlukom Gradskog vijeća o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) propisano je da Savjet broji 7 članova, a bira ih Gradsko vijeće tajnim glasovanjem na mandatno razdoblje od tri godine.

U skladu s prethodno navedenim, predlaže se Gradskom vijeću grada Belišća da provede postupak glasovanja i donesene odluku o izboru članova Savjeta mladih grada Belišća.

Predsjednik Komisije:

Milan Strahinec

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbor i imenovanja
Klasa: 021-01/21-07/5/04
Ur.broj: 2185/02-7/2-21-7

Belišće, 4. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 8., 9. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15), Komisija za izbor i imenovanja donosi

                                    POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA

REDNI BR. IME I PREZIME KANDIDATA NAZNAKA PREDLAGATELJA IME I PREZIME ZAMJENIKA
1. Anđela Brusač, Belišće Udruga Karašička Republika, Belišće Josip Mlakar, Bistrinci
2. Barbara Špoljarić, Belišće Društvo “Naša djeca” Belišće, Belišće Emma Torjanac, Belišće
3. Dominik Klanjšček, Belišće Powerlifting klub “Belišće”, Belišće Ela Kunštek, Belišće
4. Ema Stanić,   Belišće Udruga “Centar za djecu i mlade”, Belišće Barbara Jurišić,  Belišće
5. Marin Vuksanić, Bocanjevci KUD “Šokadija”, Bocanjevci Branimir Vidošić, Bocanjevci
6. Matej Šimić, Belišće Likovna udruga “Bel-art”, Belišće Tin Lacković, Belišće
7. Mirko Blažević, Tiborjanci Paintball klub “BULLET”, Belišće Ivan Lacković,  Tiborjanci
8. Tomislav Jurković, Belišće Nogometni klub “Belišće”, Belišće Anja Crnogaj, Veliškovci

Predsjednik Komisije:

Milan Strahinec

Izvor: Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i popis važećih kandidatura za Savjet mladih grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>