Side Navigation

X

Grad Belišće sudionik projekta „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“

 GRAD ZA MLADENOVOSTI|

Grad Belišće jedan je od 16 hrvatskih gradova uključenih u 3. ciklus projekta „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“, koji je najveći europski projekt u području rada s mladima, a koji se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+.

Ovaj projekt predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 26 nacionalnih agencija, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Europski forum mladih, Europsku agenciju za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA i tri mreže zadužene za područje rada s mladima i lokalnu suradnju: POYWE – Professional Open Youth Work Europe, InterCity Youth network i DYPALL. Projekt se temelji na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultata europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih. Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini.

Grad Belišće sudjelovanjem u ovom projektu želi unaprijediti život mladih, kreiranjem i donošenjem gradskog programa za mlade, do kojeg će doći istraživanjem potreba mladih, njihovim uključivanjem u definiranje mjera i aktivnosti. U cijelom procesu aktivnu ulogu ima mentorica Branimira Penić, članica hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u projektu „EUROPE GOES LOCAL“.

Ovim putem pozivamo sve mlade od 15 do 29 godina da se uključe u kreiranje gradskog programa za mlade svojim prijedlozima, komentarima i idejama kao i volonterskim angažmanom kod pripreme ovog važnog dokumenta.

Izvor: Grad Belišće sudionik projekta „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>