Side Navigation

X

Godisnjica osnutka ogranka HND-a

Godišnjica osnutka Ogranak HND-a Belišće

Prije nekoliko dana prošla je godina dana od osnutka Ogranak HND-a Belišće. Obećavalo se tada ,obmanjivalo se ali i pozivalo na dotadašnji rad i ugled bišćanskih novinara ,pozivalo se tada na osnovni princip novinarstva a to je pravovremena i istinita informacija. Pozivalo se na te vrijednosti i načela novinarske profesije iako se već tada znalo da je dotadašnji rad tobože uglednih novinara obična laz .Da je to tako može se lako provjeriti kako to izgledno u Belišćanskom listu ..veljača 2019 godine …u tekstu koji potpisuje glavni urednik Belišćanskog lista a današnji predsjednik spomenutog ogranka.

Ogranak je osnovan na inicijativu glavnog i odgovornog urednika Belišćanskog lista  a članovi su svi novinari Belišćanskog lista i Gradskog radio Belišće. No medju njima izdvaja se njihov dopredsjednik ogranka nekada ugledni i višestruko nagradjivani novinar

Drago Hedl koji začudo do tada valjda nije bio u niti jednom ogranku HND-a .Sto je privuklo Hedla da se priključi bas tom ogranku teško je zaključiti no ako je vjerovati kolokvijalno belišćanskom pijacu Hedla je mogla privuci izdašna naknada koju prima za jedan napisani članak u Belišćanskom listu a koja je kako se priča na pijaci toliko izdašna da ju nemam hrabrosti niti napisati.

Inače taj je ogranak u protekloj godini dana obilježio i mogući sukob interesa jer kao inače objasniti činjenicu da Hedl za piskaranje u belišćanskom listu mora imati ugovor o dijelu a kojeg sklapa sa glavnim i odgovornim urednikom koji mu odjeljuje i naknadu.

Hedl potom za uzvrat onoga sa kojim je sklopio moguću i vise nego izdašnu naknadu predlaže za nagradu za Životno dijelu Otokar Kersovani koju svake godine dodijalije HND-e .Inače za Hedla je sadašnji predsjednik HND-a HRVOJE ZOVKO javno rekao da Hedl spada u tri najkvalitetnija novinara u Hrvatskoj a sto je samo po sebi dovoljno da se prihvati njegova kandidatura osobe sa kojom je sklopio ugovor o svojoj možebitnoj izdašnoj naknadi. Inače treba upozoriti da Hedlovo piskaranje u Belišćanskom listu nije na tržištu on piskara u mediju koji se ne kupuje već se radi o mediju koji se kolokvijalno daje hoće li ga netko ili neće taj je medij besplatan ili je uglavnom besplatan.

Koliko je taj osnovani ogranak neozbiljan i koliko su u pravu ugledni novinari koji su prepoznali tu neozbiljnost najbolje govori i činjenica da je predsjednik tog ogranka bez ikakvih ograda primio na dar sliku koju mu je u ime gradske uprave uručio gradonačelnik BELISĆA. Nije li Kodeks časti Hrvatskih novinara ogledalo ponašanja svih novinara a posebno članova Hrvatskog novinarskog društva, ako je pa kako je moguće da je predsjednik ogranka primio na dar sliku koju mu je poklonila gradska uprava grada BELISCA  kada ga Kodeks časti HND-a obvezuje da ne može primati darove i poklone.

Prošlogodišnje osnivanje Ogranka HND-a Belišće nije bio nikakav nastavak novinarstva u Belišću već je to  bio početak  jedne neozbiljne udruge koja je tijekom godine dana i dalje ostala udruga bez boje okusa i mirisa.

Na tragu toga neozbiljna je i rečenica jednog neozbiljnog novinarskog amatera koji ima tu privilegiju da piše u BELISCANSKOM LISTU a koji medju inim kićenjima predsjednika spomenutog ogranka  izmedju ostalog kaže da je glavni urednik BELISCANSKOG LISTA ….veliko pero male sredine….

Vlado Stakić

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>