Side Navigation

X

Bel-Artovske boje korona godine

 

 NOVOSTI| 

Članovi Likovne udruge Bel-Art u subotu, 20. ožujka, održali su redovnu Godišnju skupštinu u prostorijama Udruge Zvono. Tom prigodom, prezentirano je izvješće o radu Udruge kao i financijsko izvješće za 2020. godinu te plan rada za 2021. godinu.

Podnoseći izvješće, predsjednik Udruge Ivan Vajda istaknuo je da su aktivnosti Udruge bile prilagođene i odrađene sukladno priljevu financijskih sredstava od Grada Belišća koja su dobivena temeljem prijavljenih projekata za 2020. godinu. I na rad belišćanskih slikara nemalo je utjecala pojava pandemije koja je obilježila cijelu proteklu godinu u svijetu i u nas na način da su se postepenim socijalnim distanciranjem smanjivale i aktivnosti direktnog rada putem radionica za djecu, ali i redovitih sastanaka članova Udruge. Ipak, prateći situaciju i vodeći se preporukama Stožera o odgovornom ponašanju, Bel-artovci su ipak odradili dobar dio planiranih aktivnosti.  Tako su u 2020. održane 4 likovne kolonije: Zimska u Ribičkom domu na kojoj je sudjelovalo 18 članova, Proljetna slikanjem kod kuće, Memorijalna kolonija u spomen na Dragutina Gibičara na kojoj je sudjelovalo 19 slikara te kolonija u sklopu „Belišćanske zlatne jeseni“ na kojoj je sudjelovalo 18 umjetnika. Gostovali su i na likovnoj koloniji u Belom Manastiru, koloniji u sklopu Belišćanskih ribičkih priča, kao i na likovnoj radionici u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna. Osim na likovnim kolonijama, članovi Bel-Arta svoja su djela izlagali i na 4 izložbe: u Gradskoj knjižnici Valpovo povodom Međunarodnog dana žena, Gradskoj knjižnici Belišće povodom Mjeseca knjige, Palači kulture u mađarskom gradu Baji na međunarodnoj izložbi te su održali tradicionalnu izložbu “Boje zime” u suradnji s GKČ Belišće.

– Uz kolonije i izložbe učvršćena je i suradnja sa Župom Svetog Josipa Radnika  u Belišću za koju su naslikane četiri slike sa motivima evanđelista u tehnici ulja na platnu. Djela koja će dodatno oplemeniti crkvene prostorije naslikali su Jadranka Berak, Vanja Eberl, Antun Sabo i Ivan Vajda. Za potrebe Gradskog muzeja Belišće, Jadranka Berak i Ivan Vajda naslikali su u tehnici ulja na platnu slike s motivima Belišća: staru zgrada muzeja Belišće i belišćanski Palej. Slike su rađene po mjeri prema točno prema restauriranim okvirima u koje su smještene.

Tin Lacković

Izvor: Bel-Artovske boje korona godine | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>