Side Navigation

X

45. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/21-07/01
Urbroj: 2185/02-1-21-1
Belišće, 23. siječnja 2021. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18), sazivam

45. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 28. siječnja 2021. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 43. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 44. hitne (telefonske) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Aktualni sat
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Belišća
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnik Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 5.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Belišća u razdoblju od 1.1.2021. godine do odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju saziva Gradskog vijeća zbog redovnih lokalnih izbora u 2021. godini
  Izvjestiteljica: tajnik Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6.   Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2020. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišće za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 9. Razmatranje Prijedloga i usvajanje Programa poticajnih mjera grada Belišća za razvoj gospodarstva u 2021.godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 10. Razmatranje Prijedloga i usvajanje Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Prvih Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama za označavanje pasa neoznačenih mikročipovima, uključivo i obvezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće za 2021. godinu, na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2021. godini kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje projekta „Projekt kulturne baštine: List do lista – industrijska baština Belišća“
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o Izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Godišnjeg plana davanja koncesija na području grada Belišća za 2021. godinu
  b) Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Belišća za razdoblje 2021. do 2023. godine
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvješća o izvršenju Plana djelovanja grada Belišća u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
  b) Plana djelovanja grada Belišća u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka
Tajnik Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.

Izvor: 45. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>