Side Navigation

X

43. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/20-07/16
Urbroj: 2185/02-1-20-1
Belišće, 18. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te članka 67. stavka 1. i 5. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18), sazivam

43. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 22. prosinca 2020. godine (UTORAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s 42. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br.
  Izvjestiteljica: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje 8. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a)  Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  b)  Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta Grada Belišća (prigradska naselja) za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  c)  Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  d)  Odluke o  Izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2020. godinu  s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje V. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Muzeja „Belišće“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl.knjižničarka
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  b) Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2020. godini s projekcijama za 2021. i  2022. godinu
  c) Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  d) Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o Devetim izmjenama i dopunama Proračuna grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godin
  b) Odluke o Devetim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2020. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa rada Savjeta mladih grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: predsjednik Igor Paloh

Za točnost otpravka
Tajnik grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.public,v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp,v.r.

Izvor: 43. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>