Side Navigation

X

3. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/21-07/5/08
Urbroj: 2185/02-07/5-21-1
Belišće, 5. srpnja 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

3. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 9. srpnja 2021. godine (PETAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (oranice) u Belišću, k.č.br. 906, Ulica Vladimira Nazora
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 za projekt “Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bistrinci“
  Izvjestiteljica: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Belišća
  Izvjestitelj: načelnik Stožera civilne zaštite Domagoj Varžić, dipl.oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Ispravka Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenje Grada Belišća
  b) Zaključka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenje Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Pete izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune Plana upisa za pedagošku 2021./2022. godinu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Ponude Privredne banke Zagreb d.d. za obračunsko objedinjeno vođenje računa – Notional Cash Pooling za izmjenu iznosa, rokova korištenja i povrata prekoračenja po transakcijskom računu i izmjenu uvjeta korištenja za članove Cash Poola
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.,v.r.

Izvor: 3. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>